Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Plaça Dubte 1

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_95:
Plaça Dubte 1
Carrer Riera Alta 63-69
Pend: prop_151:
UTM X: 430095,00000 | UTM Y: 4581315,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica realitzada al carrer Riera Alta, consistent en el seguiment de l’obertura d’una rasa per documentar la possible presència de restes arqueològiques, va concloure amb resultats positius.
La rasa realitzada, de 50 m., comptava amb una amplada aproximada d'entre 40 i 60 cm. i una profunditat de 70 cm. El control de les obres va permetre documentar dos trams de mur, amb orientació est-oest, obrat amb pedres lligades amb morter de calç de color taronja, que es datà del segle XVII.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Regular

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
Del 3 al 11 de novembre del 2008
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Meritxell Nasarre Solans - Atics sl
Pend: prop_118:
Canalització serveis en rasa
Pend: prop_119:
FECSA-ENDESA / Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2

Pend: Prop_bibliography:

  • BALCELLS ALEGRE, M.J., 2010. “ Plaça del Dubte, 1, Carrer de la Riera Alta, 63-69”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2008, MuHBa, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, p. 78.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona