Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Torre Romana número 76

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
17
Pend: prop_149:
11183
Pend: prop_95:
Carrer Bisbe 5
Plaça Nova 1-2
Pend: prop_151:
UTM X: 431042,00000 | UTM Y: 4581706,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Torre Romana número 76

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

L’any 1958 es van realitzar treballs a l’interior del Palau Episcopal (actual edifici de Càrites). L'enderroc de vàries estances va permetre deixar al descobert la part de les torres 76 i 75 i el llenç de muralla que les separa, que havien restat ocultes fins aquell moment.
Aquests elements estaven ben conservats i només algun tram presentava senyals de foc i alguna esquerda que no es va precisar si afectava a una extracció de carreus que conformaven el revestiment o bé a la pràctica d'un buidatge al gruix de la muralla. No es va practicar cap excavació arqueològica que afectés el subsòl.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Pend: prop_163:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Muralla

Pend: prop_163:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Bo

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Restaurat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Declarat BCIN / BIC
Pend: prop_58:
Monument històric
Pend: prop_60:
03-06-1931
Pend: prop_64:
04-06-1931
Pend: prop_65:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Pend: prop_67:
Muralles romanes.
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Nivell A
Pend: prop_141:
Clases
Pend: prop_142:
Conjunt de la muralla romana.

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
1958
Pend: prop_115:
Documentació / Estudi històric
Pend: prop_116.:
Programada
Pend: prop_117:
Josep de Calassanç Serra i Ràfols - MHC
Pend: prop_118:
Adequació i estudi de la muralla romana
Pend: prop_119:
Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_bibliography:

 • ,
 • ,
 • BALIL, A., 1961. "Las murallas bajoimperiales de Barcino", Anejos de Archivo Español de Arqueología II, C.S.I.C. - Instituto Español de Arqueología, Madrid.
 • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.
 • PUIG VERDAGUER, F., 1999. "Ciutat i muralla de Barcino", Catalunya Romànica. Del Romà al Romànic. Història, art i cultura de la Tararconense mediterrània entre els segle IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 84-86.
 • PUIG VERDAGUER, F., "Barcino: continuïtats i discontinuïtats morfològiques. El procés urbanístic de la colònia entre la seva fundació i l'antiguitat tardana", XI Congrés d'Història de Barcelona. La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
 • PUIG VERDAGUER, F.; RODÀ, I., 2010. Les muralles de Barcino. Noves aportacions al coneixement de l'evolució dels seus sistemes de fortificació, Institut de Cultura - MUHBA, Barcelona.
 • PUIG VERDAGUER, F.; RODÀ, I., 2010. Las murallas de Barcino. Nuevas aportaciones al conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación, Institut de Cultura - MUHBA, Barcelona.
 • PUIG VERDAGUER, F.; RODÀ, I., 2007. "Las murallas de Barcino. Nuevas aportaciones al conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación", Murallas de ciudades romanas en el occidente del Imperio (Lugo, 2005), pp. 597-630.
 • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1964. "Notas sobre el sector nordeste de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, V, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 5-64.
 • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1967. "Balanç i estat actual de l’estudi de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, X, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 129-148.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona