Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Drassanes Reials de Barcelona

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
1
Codi d'illa:
11099
Adreces:
Avinguda Drassanes
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431112,00000 | UTM Y: 4580789,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Drassanes Reials de Barcelona

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica a les Drassanes Reials va comportar actuacions particulars a cada àmbit i treballs arqueològics diversos en cada cas.
Naus de la Generalitat - Sala de Capmany: amb un total de 859,90 m2, aquest espai comprèn tres naus i sis crugies de les deu que té la Sala de la Generalitat. Per a la instal•lació de serveis s’hi van realitzar dues rases, una perimetral, de 120 m. lineals aproximadament, 1,50 m. d’ample i 1,30 m. de profunditat des del paviment contemporani i una segona, a la galeria central, de 32 m. lineals, 2,5 m. d’ample i 2,30 m. de profunditat. En aquesta àrea la renovació del paviment va motivar l’aixecament de l’anterior i de la corresponent preparació de formigó (70 cm.). En aquest punt es va procedir a netejar l’estrat resultant d’aquesta actuació i davant l’aparició d’estructures arqueològiques en el nivell immediatament inferior, es va decidir intervenir a la totalitat de l’àrea de la sala.
D’aquesta manera es van poder documentar estructures de diverses fases cronològiques:
S.XX: dipòsits relacionats amb el taller industrial dels anys 1920-30. Restes de murs de compartimentació de l’espai. Pous.
S.XVIII: Restes de les estructures de la farga (pilars, fornals, retalls, pous).
S.XVIII-XVII: estrat que es trobava retallat per les estructures de la farga i paviments d’ús.
S.XIV-XV es van documentar retalls i alguns murs de funcionalitat diversa.
Llotja: Aquest espai, ubicat a les quatre crugies restants de la Sala de la Generalitat, comprèn 322,21 m2. També per instal•lació de serveis es va obrir una rasa a la nau central de 64 m. lineals, 2,40 m. d’ample i 1,30 m. de profunditat respecte al paviment. A la primera nau (nordest) es va realitzar una segona rasa a la vuitena crugia. El nivell de paviment actual es va respectar. En aquesta intervenció es van documentar estrats del segle XVII i enderrocs.
Sala de les Galeres. En aquest edifici només es va realitzar una petita cala a tocar del parament septentrional, dins de la porxada perimetral situada a l’oest, al sud de la sisena crugia de la tercera nau de la Sala de la Generalitat.
Edifici del Porxo Nou o Palau de Pere IV. Aquest edifici de planta rectangular consta en l’actualitat de dues naus de catorze crugies i dues plantes. La intervenció que afectava el subsòl es centrava en els vuit trams orientals de la nau i consistia en l’obertura de dues rases perpendiculars a la direcció de la sala per a la instal•lació de serveis provisionals i la substitució del paviment existent per un altre. Realitzant el seguiment arqueològic de la primera rasa es va documentar, a 1,60 m. del nivell actual, un nivell d’ús pertanyent a la construcció original de l’edifici format per dos paviments contemporanis, un de lloses de pedra i un de rajols de ceràmica cuita. Per tal de comprovar el seu abast a tota la sala es van obrir dues rases més que van confirmar l’extensió d’aquest nivell a tota l’àrea. Davant aquests resultats el Servei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va recomanar descobrir la totalitat del paviment antic i la direcció del Museu Marítim i de les obres de restauració van dissenyar un nou projecte de restauració que no afectava les restes arqueològiques.
Jardí del Rei. Es troba davant la façana de llevant de l’edifici del Porxo Nou al que incorpora tres crugies de la nau meridional de les Naus de la Generalitat. Les actuacions que van motivar la intervenció arqueològica van ser l’obertura d’un pou de recollida d’aigües residuals davant de l’entrada d’accés al museu, de 4,50 x 4,50 m. i 4 m. de profunditat, i la seva rasa de connexió amb la xarxa de clavegueres del Portal de Sta. Madrona. Aquesta discorria uns 31 m. amb direcció NE-SW des del pou fins a la façana occidental de la Llotja, on realitzava un gir per continuar 24 m. més al llarg del pati existent entre les naus de la Sala de la Generalitat i la façana oriental de la Sala Pere IV. La seva amplada era de 2,50 m. i es va arribar a una fondària entre 1,60 a 2 m. La ubicació inicial del pou es va descartar en aparèixer vàries estructures arqueològiques que impedien la seva construcció i es va desplaçar cap a ponent. Es va localitzar l’alambor original de la torre medieval incorporada a l’edifici del Porxo Nou; estructures i fonamentacions de murs de factura moderna perpediculars al parament de l’edifici de Pere IV. Del segle XVIII-XIX es va documentar el mur que tancava la Llotja així com, un pou cec i per últim, es van localitzar dos enterraments adults del segle XIV-XV.

Notícies històriques:

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1663

  L’exèrcit espanyol va esdevenir el nou propietari de l’edifici.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1935

  L’exèrcit abandonà l’edifici i el cedí a la ciutat

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1941

  Es va inaugurar el Museu Marítim de Barcelona.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1378

  L'acció conjunta de la Diputació del General, el rei Pere el Cerimoniós i el Consell de Cent, que agilitzar les obres de les Drassanes i les encarregaren al mestre Arnau Ferrer.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 20/12/1979

  Avinguda de les Drassanes

  Hi donen al davant les històriques drassanes de Barcelona, iniciades per Pere II i constituïdes bàsicament al segle XIV. Després de la guerra dels Segadors foren ocupades militarment, i serviren de caserna fins a temps recents. Avui Museu Marítim.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: Finals del segle XIV, inici del segle XV

  Construcció de les segones muralles medievals

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1578

  Aquest any l'administració i la conservació de les Drassanes van passar a mans de la Generalitat i es van començar a bastir la Sala de la Generalitat


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Drassanes

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Indústria / Fàbrica

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Indústria / Taller

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Aïllat / Inhumació / Fossa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Restaurat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Conjunt històric
Data Declaració:
05-03-1976
Núm. BOE:
29-04-1976
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 53 - 0000203 - 00000
Comentari:
Declarats CC.AA. abans L/85. Reials Drassanes.
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Drassanes i muralla medieval

Actuacions:

Data:
1 de juliol - decembre del 2002
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Daria Calpena Marcos - ATICS SL
Motivació:
Projecte de Restauració de les Reials Drassanes de Barcelona
Promotor/propietari:
Museu Marítim

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

 • CALPENA, D. , 2005. “Noves aportacions de l’arqueologia a la història de les Reials Drassanes de Barcelona”. Drassana. Revista del Museu Marítim de Barcelona, 11, pp. 76-83.
 • CALPENA, D.; RAVOTTO, A. , 2007. “Un taller de forja a les naus de la generalitat de les reials drassanes de Barcelona. Evidències arqueològiques i documentals”, III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Sabadell, 2006), Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM), pp. 67-75.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona