Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Muntaner 430

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Sarrià-Sant Gervasi
Adreces:
Carrer Muntaner 430
Carrer Copèrnic
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 428155,00000 | UTM Y: 4583646,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Carrer Muntaner 430

Resultats: Positius. Sense rebaix del subsòl

Descripció:

L’any 1917, en fer-se els rebaixos en el camí del jardí del número 430 del carrer Muntaner, del qual era propietari el Dr. Schaeffer, va aparèixer una sepultura en cista. Sembla que presentava forma rectangular formada per lloses planes i irregulars d’uns 70 o 80 centímetres de costat i 60 centímetres d’alçada. En les argiles roges de l’interior es van trobar petits ossos humans, algunes dents i dos ganivets de sílex blanquinós; el primer d’uns 10 centímetres de longitud, amb vores retocades, i l’altre un fragment d’utilitat indefinida.
Fou el mateix el Dr. Schaeffer, que era afeccionat a l’arqueologia, qui efectuà l’excavació de l’enterrament i, temps després, entregà els ossos i el sílex al Dr. Pericot, qui els va entregar 'a las autoridades arqueológicas de Barcelona para que fueran depositadas en un museo'. El mateix Dr. Pericot es lamentava posteriorment que aquests materials s’haguessin pogut perdre.
Malgrat els materials arqueològics recuperats no permeten, per si sols, atribuir una cronologia a l’estructura, és probable per pertanyi al neolític mig.

En imatges


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Cista

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Neolític / Mig. 4000 - 3300/3200 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Prehistòria / Neolític / Mig. 4000 - 3300/3200 a.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
1917
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Tipus actuació administrativa
Director / Autor:
Dr. Schaeffer
Motivació:
Rebaixos pel camí d'accés al jardí de la finca
Promotor/propietari:
Dr. Schaeffer

Documentació

Bibliografia:

  • ALMAGRO, M.; SERRA RÀFOLS, J.; COLOMINAS, J., 1945. "Carta Arqueológica de España: Barcelona", Archivo Español de Arqueología XX, C.S.I.C - Instituto Diego Velázquez, Madrid.
  • BOSCH GIMPERA, P., 1920. "Sepulcres de la meitat sud de Catalunya. Sepulcre de Barcelona", Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (1915-1920), VI, Barcelona, pp. 467.
  • DE LA VEGA GÓMEZ, J., 1977. "Documents per a la carta arqueològica del Pla de Barcelona", Butlletí Mediterrania 10, Barcelona, pp. 9-44.
  • GRANADOS GARCIA, J. O., 1984. "Los primeros pobladores del Pla", I Congrés d'Història del Pla de Barcelona, Institut Municipal d'Història, La Magrana, Barcelona, pp. 67-82.
  • GRANADOS GARCIA, J. O., 1984. "La primera fortificación de la colonia Barcino", Papers in Iberian Archaeology, British Archaeological Reports International Series 193, Oxford, pp. 267-319.
  • PERICOT GARCÍA, L., 1944. "La Barcelona antigua", Barcelona a través de los tiempos, Ed. Mercedes, Barcelona.
  • PERICOT GARCÍA, L., 1943. Barcelona a través de los tiempos, Memorias de los Museos Provinciales, Barcelona.
  • PERICOT GARCÍA, L., 1960. "Los primeros vestigios de habitación en Barcelona: La sepultura de la calle de Muntaner", Cuadernos de Arqueologia e Historia de la Ciudad, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 17-20.
  • RODÀ, I., 1977. "La dispersión del poblamiento en el término de Barcelona en la época anterromana", Cuadernos de Arqueologia e Historia de la Ciudad, XVII, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 47-92.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1930. El poblament prehistòric de Catalunya, Barcino, Barcelona.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona