Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Tarròs 6

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
14
Codi d'illa:
14227
Adreces:
Carrer Tarròs 6
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431403,00000 | UTM Y: 4581983,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Sense rebaix del subsòl

Descripció:

La finca està emplaçada al barri de la Ribera de Barcelona, i delimita amb la plaça de Sant Cugat del Rec (nord), i els carrers Carders (est), d’en Tarròs (sud) i Forn de la Fonda (oest). Si bé són escasses les referències històriques sobre el procés edificador de la finca suara citada, hi ha algunes dades que clarifiquen la seva construcció. En efecte, els documents apunten una formació parcel•lària complexa, fruit dels processos d’annexió de diferents solars (també d’estructures edilícies) entre els anys 1685 i 1710. D’aquest període són les façanes (fins el segon pis), l’escala noble del primer pis i la terrassa assentada sobre arcs medievals. El 1711 l’edifici amenaçava ruïna com a conseqüència dels estralls de la guerra Successió. Josep Taixonera, aleshores propietari de la finca, va rehabilitar i reformar l’edifici objecte d’estudi entre els anys 1771 i 1797.
Poc després, el 1843, Rami Taixonera va sol•licitar permís per addicionar un tercer pis. La façana principal presentava quatre nivells d’alçat (pb + 3p) amb cinc obertures en cadascun d’ells (exceptuant la planta baixa).
Elements significatius amb valor patrimonial:
-El pati central amb l’escala (1685-1710). Les seves característiques estructurals són pròpies de l’arquitectura civil del segle XVII. Els graons i trams d’escala de la crugia lateral són de pedra de Montjuïc.
-Sector septentrional de la planta baixa (1774-1785). Els arcs, pilastres i pilars d’aquesta zona estan realitzats amb maó massís cohesionats amb morter de calç d’àrid gruixut.
-Terrassa (1680-1710). Aquesta s’assenta sobre una estructura preexistent baix-medieval (segles XIII-XIV) amb dos arcs apuntats.
Per tant, es proposa la conservació, neteja i consolidació de la totalitat de l’edifici, per una banda, i la realització de cales muràries per tal d’aclarir la relació de les diferents estructures edilícies del conjunt arquitectònic, per l'altra.


cronologia i tipologia de les troballes

Tipus de bé

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Museitzat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
2000
Tipus:
Documentació / Estudi històric
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Francesc Caballé / Reinald Gonzàlez / Jordi Ortega - Veclus, S.L.
Motivació:
Rehabilitació de l'edifici / Arranjament urbanístic de l'actual plaça de Sant Cugat del Rec de Barcelona
Promotor/propietari:
Foment Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona