Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Parc de Sant Martí de Provençals

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Sant Martí
Pend: prop_148:
1
Pend: prop_149:
28598
Pend: prop_95:
Carrer Fondal
Carrer Rector de Vallfogona
Pend: prop_151:
UTM X: 432825,00000 | UTM Y: 4585760,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Parc de Sant Martí de Provençals

Pend: prop_33: Positius. Sense rebaix del subsòl

Pend: prop_34:

En el transcurs de la realització de la cinquena fase de construcció del parc de Sant Martí, el 23 de juny de 1991, i després de la intervenció d’una pala mecànica, fou descoberta per J. de la Vega una destral de pedra polida.
El fet de ser una troballa isolada fa que no es puguin extreure conclusions a nivell ni de cronologia ni de tipologia de l’indret.

Pend: EnImatges


Pend: view_type_crono

Patrimoni Moble Aïllat / Lític

Pend: prop_163:
Desconeguda
Pend: prop_164:
Desconeguda

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
23 de juny del 1991
Pend: prop_115:
Prospecció
Pend: prop_116.:
Tipus actuació administrativa
Pend: prop_117:
Josep de la Vega
Pend: prop_118:
Pend: prop_119:

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_bibliography:

  • DE LA VEGA GÓMEZ, J., 1993. Els primers batecs històrics de Sant Martí de Provençals: Aproximació als orígens, Santa Coloma de Gramenet.
  • MASOLIVER, M.; SERRA, J., 1995. "La història antiga de Sant Andreu a través de les restes materials", Finestrelles 7, Centre d'Estudis Ignasi Iglésias, Barcelona, pp. 75-119.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona