Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Escudellers 4

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
2
Codi d'illa:
12131
Adreces:
Carrer Escudellers 4
Carrer Gínjol 1
Rambla Santa Mònica 32
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431109,00000 | UTM Y: 4581133,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Sense rebaix del subsòl

Descripció:

Es tractava d'un conjunt format per tres edificis exteriorment independents però estretament relacionats a l'interior: Rambla, 32; Escudellers, 4 i Gínjol, 1. Efectivament, les primeres referències documentals dels edificis objectes d'estudi versen sobre la imbricació de les estructures parcel·laries. Tal vegada, l'edifici del carrer d'Escudellers, núm. 4, va ser reedificat l'any 1865 (no s'ha localitzat l'expedient d'obres). El 1875 Antonia Argemí va sol·licitar permís per enderrocar l'edifici preexistent i construir un altre de nova planta al carrer Gínjol, núm. 1. Poc després, el 1877, Argemí va endegar les obres de reforma de l'edifici de Rambla, núm. 32, sota la direcció del mestre d'obres Juli Marial. Posteriorment, s'hi va adequar espaialment per a nous usos hotelers (a les darreries del segle XIX va ser seu de l'Hotel Falcón).

-Rambla, 32
L'edifici ocupava una parcel·la quadrada dins del sector corresponent al Pla del Teatre, en direcció sud-oest/nord-est fins a les edificacions del carrer Escudellers. La seva façana principal presentava una definició volumètrica singular a conseqüència de l'alineació diferent dels seus frontis (Pla del Teatre i carrer Gínjol). La seva façana principal presentava cinc nivells d'alçat (pb + 4p) amb cinc obertures en cadascun d'ells.

-Escudellers, 4
L'edifici ocupava una parcel·la rectangular orientada en direcció nord-oest/sud-est fins el límit de la caixa d'escala del l'immoble Rambla, 32. La façana principal presentava cinc nivells d'alçat (pb + 4p) amb dues obertures en cadascun d'ells.

-Gínjol, 1
L'edifici ocupava una parcel·la rectangular orientada en direcció sud-oest/nord-est fins a les edificacions del passatge Escudellers. La seva façana principal presentava cinc nivells d'alçat (pb + 4p) amb tres obertures en cadascun d'ells.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

    Carrer d'Escudellers

    Per l'establiment, en el carrer, a l'edat mitjana, del gremi dels terrissaires, aprofitant les argiles groguenques d'un turó esmussat ja pels romans per fer-ne obra de torn.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Cronologia final:

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Museitzat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
1991
Tipus:
Documentació / Estudi històric
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Francesc Caballé / Reinald Gonzàlez / Teresa Navas - Veclus, S.L.
Motivació:
Rehabilitació de l'edifici
Promotor/propietari:
Universitat Pompeu Fabra / Caixa d'Estalvis de Barcelona
Data:
1991
Tipus:
Desmuntatge / Enderroc
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Motivació:
Rehabilitació de l'edifici
Promotor/propietari:
Universitat Pompeu Fabra / Caixa d'Estalvis de Barcelona

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona