Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Tallers 45

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
46
Codi d'illa:
5192
Adreces:
Carrer Tallers 45
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430408,00000 | UTM Y: 4581769,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica duta a terme a la finca núm. 45 del carrer Tallers, consistí, en la realització de quatre cales de diverses mesures que es distribuïen a cadascun dels edificis que foren enderrocats posteriorment. En la planta baixa se'n feren dues, una rasa de 10 x 1,5 m. situada en la nau més meridional i una cala de 3 x 2 m. ubicada en la zona del pati de la finca. Tanmateix se'n realitzaren dues a la zona dels soterranis; una de 3 x 2 m. situada en l’edifici més oriental (“Mostruari”) i una altra de 3 x 2 m. ubicada en l’edifici més occidental. L’excavació i documentació de restes va permetre establir una seqüència cronològico-estratigràfica amb vàries fases:
Fase medieval ( segle XV). Es tractava del període més antic testimoniat, però a diferència dels altres, només es localitzà un nivell de rebliment, sense identificar-se cap tipus d’element estructural que es corresponguès a aquesta cronologia.
Fase moderna (segles XVI-XVIII). Tots els elements identificats i documentats es van relacionar amb la possible activitat terrissaire d’aquesta zona, sense localitzar, però, cap mena d’estructura pertanyent directament a aquest tipus de producció. Així doncs, només es trobaren nivells de farciment abocats, caracteritzats per contenir nombrosos fragments de ceràmica de cronologies modernes (ss.XVI-XVIII). Cal destacar, que a banda d’aquests estrats també s’identificaren nivells compostos per cendres i fragments d’argiles cremades que recolzarien la hipòtesi de l’existència d’activitats relacionades amb la producció de ceràmica. Per últim, indicar que l’única estructura que es localitzà pertanyent a aquest moment cronològic era un pou retallat en el nivell geològic i presentant tres encaixos en dues de les seves parets.
Fase contemporània (dècada dels anys 40 del segle XIX). Fou un període difícil de delimitar, atesa la poca direccionalitat cronològica dels testimonis localitzats. No debades, es va considerar que un bon nombre dels testimonis arqueològics identificats podrien formar part del moment en que es va instal•lar el mestre gerrer Antoni Tarrés (1841-1847) a la finca de Tallers 45.
A aquest moment cronològic s’adscriurien una sèrie d’estructures localitzades, bàsicament corresponents a dipòsits, envans i enrajolats que possiblement podrien haver funcionat com a basses de decantació d’argila i al nivell d’acabat o circulació.
Fase contemporània (mitjans-finals del segle XIX principis del segle XX).
Període que es podria atribuir al moment de funcionament i de producció de la casa-fàbrica del mestre gerrer Antoni Tarrés. Amb tot, no es localitzà cap mena de testimoni estructural relacionat directament amb el procés productiu de la terrissa. Així, els elements identificats durant els treballs d’excavació es corresponien a sistemes de recollida i desguàs d’aigües, a nivells de pavimentació, a nivells de rebliment i a retalls.
Fase actual. Mitjans del segle XX. Es va atribuir a aquesta fase nivells de pavimentació i sistemes de canalització d’aigua que en un primer moment ja no formarien part del complex fabril d’Antoni Tarrés. Així doncs, es tractaria d’elements estructurals realitzats a partir de les reformes que pateix la finca després dels bombardejos de la Guerra Civil, és a dir, entre la dècada dels anys 40 i 50. Aquests testimonis es corresponien a pavimentacions realitzades amb panot i ciment pòrtland, sistema de recollida i desguàs d’aigües que funcionava en el mateix moment que les pavimentacions anteriors, i una capa d’anivellament i regularització de la superfície per a poder pavimentar.

Notícies històriques:

  • Tipus: Notícies / documents | Data: 1841-1847

    Antoni Tarrés

    S'instal•là el mestre gerrer en la finca de Tallers 45.

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1900

    Carrer dels Tallers

    Els tallers foren un portal i un carrer. Quan es construïa la muralla de la Rambla (any 1363), hi existia ja el 'barri dels tallers' en la part interior (Vico dels Tayers). El seu nom prové dels talladors de carn que hi havia a la rodalia.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Indústria / Taller

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Regular

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
2 al 30 de novembre del 2004
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Francesc Caballé /Consuelo Forés López - VECLUS
Motivació:
Recuperació de materials
Promotor/propietari:
Foment de Ciutat Vella / Ajuntament de Barcelona

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona