Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Convent de les Monges Agustines Penedides

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
L'Eixample
Codi de parcel·la:
6
Codi d'illa:
6
Adreces:
Carrer Aragó 121
Avinguda Roma
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 429145,00000 | UTM Y: 4581714,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Convent de les Monges Agustines Penedides

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Aquesta intervenció a l’edifici del Grup Escolar Reis Catòlics va venir motivada per la construcció dels nous vestuaris en l’espai ocupat per l’annex de la cuina, el menjador, uns serveis i un pati obert. En el procés d’enderrocament d’aquestes estances es va posar al descobert un conjunt d’estructures construïdes amb anterioritat a l’ús de l’edifici com a escola, les quals es van considerar pertanyents a l’equipament de l’antic convent. La tasca arqueològica es va desenvolupar en un espai rectangular de 12,46 m. de llarg per 7,74 m. d’ample delimitat al nord-oest pel mur de la pista poliesportiva, al sud-oest pel mur que separa l’escola de les cases veïnes i al sud-est i nord-est pels murs exteriors de l’edifici. Es va poder identificar una successió de tres fases constructives dins de l’espai estudiat. Les dues primeres corresponien al moment d’ús de l’edifici com a convent, mentre que la tercera fase corresponia a l’ús del mateix com a escola. La primera fase, ubicada a finals del segle XIX, es trobava representada per dos conjunts d’estructures: un format per una fossa sèptica, el canal de desguàs i el pou negre; el segon estava definit per les estructures lligades d’una habitació que s’aixecava damunt de la fossa sèptica i de bona part del canal del desguàs. La segona fase estava constituïda per la cripta i una estructura de maçoneria de funció indeterminada, la qual s’adossava al mur nord-est de la cripta. Aquesta fase es va datar de finals del segle XIX, tot i documentar-se una llosa amb la data de 1846, que es va considerar reutilitzada. La cripta presentava una planta rectangular, delimitada exteriorment per murs de maçoneria i dividida en sentit transversal per un mur, també de maçoneria, en dues naus. Aquesta contenia un total de 14 nínxols, de dimensions i configuració molt similars, dividits en sis cossos (dos a la primera nau i quatre a la segona). La tercera fase corresponia a les reformes que es van practicar a l’edifici per adequar-lo com a escola a partir de 1936, les quals van implicar la inutilització de les estructures conventuals anteriors. Es tractava de les restes d’una zona utilitzada com a menjador, cuina, pati obert i serveis.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Fossa sèptica

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Convent

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Cripta / Nínxols

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
5 al 16 d'abril de 1991
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Ramiro Doce i Goicoechea
Motivació:
Construcció de nous vestuaris de l'APA
Promotor/propietari:
Grup Escolar Reis Catòlics

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona