Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Pla Central del Raval

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_95:
carrer Hospital 113
Pend: prop_151:
UTM X: 430464,00000 | UTM Y: 4581240,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Pla Central del Raval

Pend: prop_33: Positius. Sense rebaix del subsòl

Pend: prop_34:

Les primeres referències documentals versen sobre la transmissió de la propietat entre els segles XVII i XIX. Antoni Xinxola, aleshores propietari de la finca, va sol•licitar permís per a enderrocar l’edifici preexistent i construir un altre l’any 1790. La seva façana principal presentava sis nivells d’alçat (pb + ent + 4p) amb dues obertures en cadascun d’ells. Cal destacar-ne, els esgrafiats de tipus geomètric de la façana.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
1999
Pend: prop_115:
Documentació / Estudi històric
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Francesc Caballé / Reinald Gonzàlez / Lluís M. Bou / Jordi Ortega - Veclus, S.L.
Pend: prop_118:
Enderroc
Pend: prop_119:
Promoció Ciutat Vella, S.A. / Barcelona
Pend: prop_114:
1999
Pend: prop_115:
Desmuntatge / Enderroc
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Pend: prop_118:
Enderroc
Pend: prop_119:
Promoció Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona