Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Arxiu Administratiu

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Baixada Caçador 3-3 bis
Carrer Bisbe Caçador 4
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431336,00000 | UTM Y: 4581615,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Arxiu Administratiu

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Aquesta intervenció a l’Arxiu Administratiu va venir motivada, per un costat, per la demolició de la part encara existent de l’edifici vell i, per altre, per la conservació de la façana que donava al carrer del Bisbe Caçador i al pati de l’Acadèmia de les Bones Lletres. Es van plantejar un total de 10 cales, cinc a la part exterior de la façana (tres al carrer del Bisbe Caçador i dues al pati de l’Acadèmia) i cinc a la part interior de l’edifici. D’elles, les dues que es situaven al pati de l’Acadèmia no es van poder realitzar a falta del permís d’aquesta entitat. Les cales interiors i exteriors estaven confrontades, i es va establir cinc sectors numerant-los per ordre topogràfic (d’Est a Oest). Així, el sector 1 s’ubicava a la zona més propera a la muralla romana, i el sector 5 en la més allunyada. Els resultats obtinguts amb les cales va permetre documentar vestigis des de l’època alt imperial romana fins l’edat moderna anterior a la construcció de l’edifici al segle XVIII. Així, amb una datació de finals del segle II d.C. i posterior correspondrien les restes d’un mur de la línia de façana d’un edifici i les restes del carrer, del qual es van documentar un mínim de dos paviments i una claveguera de grans proporcions amb el desguàs fora de muralla. En una fase posterior, però dins de l’època romana, es va localitzar una claveguera subsidiària de l’anterior i un mur associat a un paviment d’opus signinum coberts per un estrat de terra que contenia material arqueològic del segle III d.C. Un altre moment cronològic estava definit per uns nivells de paviments datables en època medieval o començaments de l’edat moderna. Es tractava de paviments de carreus de pedra sorrenca als sectors 1 i 5, de fragments d’opus signinum reaprofitats en el sector 3, i de còdols al sector 2. Per últim, amb datació del segle XVIII i posterior, es van documentar les fonamentacions de l’edifici que contenia l’Arxiu Administratiu i diversos serveis (canalitzacions d’aigua, pou....)


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Carrer

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Paviment

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Desconegut

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell B
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Conjunt especial del sector de les muralles romanes.

Actuacions:

Data:
30 de novembre a 17 de desembre del 1993
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Luis Manuel Gonzálvez Ortega
Motivació:
Demolició de la part encara existent de l'edifici vell de l'Arxiu
Promotor/propietari:
Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
  • BERNI, P.; CARRERAS, C. , 2009. Les marques d’àmfores importades o d’altres àrees de la Tarraconense” Barcino I. Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 45-62
  • BERNI, P; CARRERAS, C., 2001. “El circuit comercial de Barcino: reflexions al voltant de les marques amfòriques”. Faventia, vol 1, núm. 23, p.103-129.
  • CARRERAS, C. , 2009. “Les marques d’àmfores produïdes als tallers de Barcino” Barcino I.Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 21-44.
  • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona