Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Arcs

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
17
Codi d'illa:
10196
Adreces:
Carrer Arcs
Carrer Boters
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430992,00000 | UTM Y: 4581754,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció feta a l’edifici del carrer dels Arcs cantonada amb carrer dels Boters va donar resultats positius. En la zona nord-oest del solar, limitant amb l’altre edifici, es van trobar restes d’un basament d’una construcció funerària. Aquest mausoleu construït amb opus caementicium presentava una planta rectangular i conservava part de l’ostrinium amb part de l’aixovar (dos bols de ceràmica de parets fines, i un ungüentari de vidre), tot datable al voltant del segle I d.C.. No es va localitzar cap resta de l’individu. En un segon moment cronològic, situat entre mitjan segle IV i principis del segle V, es va documentar un enterrament d’inhumació amb coberta de tegulae a doble vessant, així com, un enterrament infantil. En una tercera fase cronològica, en plena època alt-medieval (segles XI –XIII) es van excavar diverses sitges i es van recuperar restes materials. Per últim, es va localitzar les restes d’un pou mort del segle XV.

En imatges


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Aïllat / Incineració / Mausoleu

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Complements funeraris / Ostrinium

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 1000 - 1150 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
Juliol de 1988
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Josep Oriol Granados; Ferran Puig Verdaguer
Motivació:
Ampliació del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya
Promotor/propietari:
Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya

Documentació

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "La cristianización del suburbium de Barcino". Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografia, usos, función. Monografía de Arqueología Cordobesa 18, Córdoba, pp. 363-396.
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona