Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Ferlandina 3

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
39
Pend: prop_149:
4178
Pend: prop_95:
Carrer Ferlandina 3
Pend: prop_151:
UTM X: 430373,00000 | UTM Y: 4581609,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Sense rebaix del subsòl

Pend: prop_34:

L'edifici delimitava amb els carrers de Ferlandina (nord-oest) i el Convent dels Àngel (sud-est). El terreny on s'aixecava l'edifici de Ferlandina, núm. 3, va pertànyer al Convent dels Àngels. Amb la desamortització dels béns d'aquest, en aplicació de les lleis de Madoz de 1855, la finca va ser confiscada per l'Estat. Josefa Baixeras i Torras, aleshores propietària de la finca, va sol·licitar permís per a construir un edifici d'habitatges l'any 1878, sota la direcció de l'arquitecte Lluís Miquel Roca. La seva façana principal presentava sis nivells d'alçat (pb + ent + 4p) amb quatre obertures en cadascun d'ells.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 01/01/1865

    Carrer de Ferlandina

    Corrupció de Fernandina, nom dels ducs que tenien un dels seus palaus al carrer. El més conegut fou García de Toledo, marquès de Vilafranca i duc de Fernandina, almirall de les galeres del rei d'Espanya, a qui els segadors, l'endemà del Corpus de Sang (1640), perseguiren, mataren els criats, i cremaren els seus palaus, per haver donat suport al comte de Santa Coloma.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
R. 478 -- Q153. 2219b/1991 (f. 2)
Pend: prop_115:
Documentació / Estudi històric
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Francesc Caballé / Reinald Gonzàlez / Teresa Navas - Veclus, S.L.
Pend: prop_118:
Enderroc
Pend: prop_119:
Promoció Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona