Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Cinema Princesa

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
3
Codi d'illa:
15182
Adreces:
Via Laietana 14
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431439,00000 | UTM Y: 4581638,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Cinema Princesa

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Aquesta intervenció va consistir en una prospecció del solar núm. 14 de la Via Laietana amb l’objectiu de comprovar si existien restes arqueològiques al subsòl. Es van practicar 2 rases i 3 cales distribuïdes pel solar. La rasa 1 amidava 14 m. de llarg, per 1 m. d’ample, amb una fondària de 3,5 m. La rasa 2 amb una llargada de 4 m. i una amplada màxima d’1 m. es va arribar fins a 3,40 m. de fondària. La cala 1 era un quadrat de 3,5 m. x 3,5 m. amb una fondària de 4,5 m. La cala 2 era un rectangle de 4,5 m. x 2 m., amb una fondària de 4,75 m. La cala 3 també era un rectangle de 3 m. x 2 m. i es va assolir una fondària de 4,77 m. Els resultats es poden resumir en dues fases: d'una banda, es va poder documentar un estrat romà i un mur de la mateixa època; i d'altra banda, es va localitzar un estrat dels segles S.XVII-XVIII, i un pou de cronologia indeterminada.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Desconeguda
Cronologia final:
Cronologia

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
Gener del 2000
Tipus:
Sondeig
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Damià Griñó Màrquez / ARKE
Motivació:
Construcció d'un nou edifici
Promotor/propietari:
Albareda y Velarde, S.L.

Documentació

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona