Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: La Rambla 108

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
5
Codi d'illa:
9171
Adreces:
La Rambla 108
Carrer Roca 23
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430798,00000 | UTM Y: 4581564,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia exhaurida

Descripció:

La rehabilitació de l’edifici situat al solar número 108 de La Rambla i número 23 del carrer d’en Roca va implicar la realització d’una intervenció arqueològica, ja que s’havia de practicar un rebaix del subsòl fins a uns 2,5 m. de fondària i es va comprovar que la façana de La Rambla estava fonamentada en l’antiga muralla de Barcelona. La intervenció va consistir, d'una banda, en l’obertura de diverses cales destinades a conèixer els fonaments i constatar la presència de restes arqueològiques, i d'altra l'excavació en extensió de la zona nord-est del solar (àrea propera al carrer d’En Roca). En totes les zones intervingudes es va arribar al subsòl geològic. En total es van practicar un 6 sondejos de diverses dimensions i l’àrea d’excavació en extensió tenia uns 75 m². Amb els resultats obtinguts es va poder establir una seqüència cronològica en l’ús de l’espai des del segle XIII fins el segle XXI.

La primera fase corresponia als segles XIII i XIV amb la construcció de la segona muralla de Barcelona. El pany de muralla formava part del fonament de la façana de l’immoble pel costat de la Rambla, i suposava el tancament occidental de la casa. Es va documentar dos paraments diferents; un compost per pedres irregulars de grans dimensions, de més de 3 m. d’alçada que configuraven la fonamentació, i un segon, emprat a la part vista de la muralla, definit per carreus lligats amb morter de calç que conservava una alçada de 0,60 m.

La següent fase es situava entre els segles XVII i XVIII i estava conformada per restes residuals d’un edifici amb una zona d’horts amb un pou d’aigua que delimitava amb el pany de muralla.

Cap a mitjan segle XVIII es va documentar una altra fase definida per reformes puntuals de l’edifici amb la construcció d’un nou pou negre per als residus domèstics.

A finals del segle XVIII i durant el segle XIX, es va produir l’enderroc de la muralla i la construcció de l’edifici que encara es conservava en l’actualitat. Aquest presentava una planta baixa per a usos comercials i un soterrani a la banda de la Rambla. Durant el segle XX, aquest edifici patirà diverses reformes interiors per adequar-lo a les noves necessitats, fins al seu enderroc a inicis del segle XX, del qual només es mantindrà la façana del costat de La Rambla, la que es fonamenta amb la muralla medieval dels segles XIII i XIV.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

    La Rambla

    Passeig que separa el primer recinte emmurallat de Barcelona del Raval, i va des del Port fins a la plaça de Catalunya. S'inicia la urbanització a mitjan segle XVIII, quan era sols un camí i un torrent ocasional amb les muralles del rei Jaume a un costat i convents a l'altre.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Muralla

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
20-04-1949
Núm. BOE:
05-05-1949
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Comentari:
Decret de Protecció de castells espanyols.
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
Abril 2003
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Marc Bosch de Doria - ACTIUM, SL
Motivació:
Rehabilitació de l'immoble
Promotor/propietari:
Propietari de l'edifici

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona