Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Palau Centelles o Solferino

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
7
Codi d'illa:
12167
Adreces:
Carrer Baixada de Sant Miquel
Carrer Gegants
Carrer Pou Dolç
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431195,00000 | UTM Y: 4581437,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Palau Centelles o Solferino

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció al Palau Centelles o Solferino va consistir en la realització d’una única cala al subsòl de l’antiga cotxera, on actualment hi ha ubicada una biblioteca. Amb els treballs es va posar al descobert part d’una habitació d’una domus de l’insula delimitada pels actuals carrers Baixada de Sant Miquel i dels Gegants.
A partir del material ceràmic recuperat es van poder datar les restes al voltant dels segles I – II dC. La part millor conservada estava definida per dos murs d’opus caementicium. La resta de l’habitació es trobava malmesa per la construcció, en època medieval, d’un pou. No obstant, per damunt de les restes baiximperials, es van documentar estrats amb abundants restes ceràmiques (sobre tot àmfores) amb una datació del segle V dC. Per últim, aquests estrats romans es trobaven coberts i tallats per estructures datades en època moderna, segle XVI, possiblement relacionades amb la construcció del palau.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Domus

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 715 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 715 - 1472 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Palau

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Desconegut

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell B
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Conjunt especial del sector de les muralles romanes.

Actuacions:

Data:
23 de març - 31 de juliol de 1982
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Josep Oriol Granados; Montserrat Recasens; Núria Tarradell
Motivació:
Rehabilitació del palau
Promotor/propietari:
Generalitat de Catalunya

Documentació

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
  • BERNI, P.; CARRERAS, C. , 2009. Les marques d’àmfores importades o d’altres àrees de la Tarraconense” Barcino I. Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 45-62
  • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona