Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Ajuntament

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
1
Codi d'illa:
13171
Adreces:
Carrer Ciutat
Plaça Sant Jaume
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431233,00000 | UTM Y: 4581540,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Ajuntament

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Aquesta intervenció a l’Ajuntament de Barcelona va constar de dues parts diferenciades. Per una banda, es va fer un seguiment del repicat de les parets per tal de comprovar la possible aparició de restes de l’antic edifici gòtic. Durant aquests treballs es van documentar restes de dos contraforts, que es trobaven integrats a l’estructura de l’edifici actual i que van passar a estar visibles després de les obres. Per un altre costat, es va realitzar una cala a l’habitació localitzada a la cantonada sud-est de la façana gòtica amb la continuació de l’edifici al carrer Ciutat. La cala, amb unes dimensions de 2 x 2m., es va portar a terme a tocar de l’interior de la façana gòtica i a 1 m. de la línia de façana del carrer Ciutat.
Amb el rebaix del subsòl es van poder documentar diverses restes que es van adscriure a tres moments cronològics. El més antic, es situa en època romana i estava representat per uns estrats de rebliment associats a material romà tardà; un retall de planta circular practicat al torturà i identificat com una possible sitja; i per últim, les restes d’un mur al límit nord-oest de la cala, just al perfil. Aquest mur, per la seva ubicació i direcció, es va interpretar com a part de la línia de façana d’una edificació ubicada al Decumanus Maximus. Cronològicament aquest moment es situaria al segle V dC.
El segon moment cronològic s’ubicava en època moderna i estava representat per un paviment de rajols i la seva preparació. Es van trobar materials ceràmics associats que van donar una datació de finals del segle XVII - principis del segle XVIII. Per damunt d’aquest paviment es va documentar una canalització d’entrada d’aigua a l’edifici que es va situar en època contemporània.

En imatges

Notícies històriques:

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  Carrrer de la Ciutat

  Hi dóna l'antiga façana principal de la Casa de la Ciutat, façana construïda el 1399-1402 pel mestre d'obres Arnau Bargués i els escultors Jordi Joan i Pere Sanglada.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

  Plaça Sant Jaume

  La seva forma actual data de 1841. Antigament era la petita cruïlla que formava la intersecció dels dos eixos viaris que travessaven la ciutat de nord a sud i d'est a oest: Llibreteria-Escrivanies-Call i Bisbe-Ciutat-Regomir. Ja existia l'any 1261, quan hi donava al davant l'església de Sant Jaume, establerta el 1057. Al segle XIV s'hi afegí un porxo en el qual s'ajuntaven els consellers de la ciutat quan havien d'assistir corporativament a un acte públic. L'any 1598 es va resoldre engrandir el Palau de la Generalitat fins a la placeta que donava al porxo de l'església. L'any 1823 acordà l'Ajuntament enderrocar l'església i altres edificis annexos per formar una gran plaça, l'actual, que s'obrí el 1840 amb el nom de plaça de la Constitució.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Canalització

Cronologia inicial:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Paviment

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell B
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Conjunt especial del sector de les muralles romanes.

Actuacions:

Data:
Gener - febrer 1995
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Josefa Huertas Arroyo
Motivació:
Reforma d'una part de la planta baixa per ampliar l'espai per exposicions
Promotor/propietari:
Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
 • BERNI, P.; CARRERAS, C. , 2009. Les marques d’àmfores importades o d’altres àrees de la Tarraconense” Barcino I. Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 45-62
 • CARRERAS, C. , 2009. “Les marques d’àmfores produïdes als tallers de Barcino” Barcino I.Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 21-44.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona