Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Montjuïc

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Sants-Montjuïc
Pend: prop_148:
1
Pend: prop_149:
1
Pend: prop_95:
Passeig Santa Madrona 19-35
Pend: prop_151:
UTM X: 429484,00000 | UTM Y: 4580063,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Montjuïc

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica va consistir en la realització d’un sondeig per tal de comprovar les característiques de la troballa efectuada durant les tasques de prospecció de la Carta Arqueològica i que es basaven en l’existència de fragments de tegules.
Així, es va dur a terme un sondeig de 2, 3 x 1 x 0,8 metres de profunditat, amb el qual es va poder documentar l’existència de material arqueològic d’època romana. No obstant, donades les característiques del material, molt comú, no es va poder concretar més la cronologia. Pel que fa a la tipologia de l’estructura, únicament es va poder afirmar que es tractava d’un possible abocador d’època romana.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Moble Aïllat / Material Ceràmic

Pend: prop_163:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
11-12 de juliol de 2007
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Emiliano Hinojo García, CODEX SCCP
Pend: prop_118:
Troballa de tegules en un marge
Pend: prop_119:
Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2

Pend: Prop_bibliography:

  • CARRERAS, C., 2009. “Preliminars: L’estudi del territori de la colònia i les primeres terrisseries”. Barcino I. Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 11-20

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona