Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Dante Alighieri

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Horta-Guinardó
Adreces:
Carrer Dante Alighieri
Carrer Pantà de Tremp
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 429300,00000 | UTM Y: 4586374,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

L’any 1972 el Museu d'Història de la Ciutat realitzà un sondatge arqueològic a la confluència dels carrers Pantà de Tremp i el carrer Dante. Sota la capa vegetal es documentà un enderroc de tègules, imbrices, pedres i ceràmica romana que, segons I. Rodà, podrien correspondre a un fons d'habitació. Arran de la documentació arqueològica de material ceràmic en superfície, es va realitzar una petita cala al costat del marge del carrer Pantà de Tremp on arrencava una petita desviació que conduïa a una casa que coronava el petit turó. Es documentà al tall practicat, un estrat de terra molt flonja de tonalitat marró, entre la quan s'observaren fragments de terrissa i de tègules recobertes per un estrat de terra vegetal que disminuïa de gruix en direcció a la casa. Sota aquest nivell, es va documentar un important enderroc de teules, pedres, imbrices i ceràmica que potser es relacionaria amb un fons d'habitació, sense estructures arqueològiques documentades.

Notícies històriques:

  • Tipus: Notícies / documents | Data: 1967

    C. Quintana

    Localitzà materials ceràmics ibèrics i romans a les immediacions del carrer Dante.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Moble Aïllat / Material Ceràmic

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Desconegut

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
Març del 1972
Tipus:
Sondeig
Tipus admin..:
Urgència
Director / Autor:
Museu d'Història de la Ciutat.
Motivació:
Documentació de restes arqueològiques en superfície al construir una casa cantonada al carrer Dante.
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

  • CARRERAS, C., 2009. “Preliminars: L’estudi del territori de la colònia i les primeres terrisseries”. Barcino I. Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 11-20
  • DE LA VEGA GÓMEZ, J., 1993. Els primers batecs històrics de Sant Martí de Provençals: Aproximació als orígens, Santa Coloma de Gramenet.
  • QUINTANA, C., 1967. "Can Cortada (Horta)", Butlletí del Centre Excursionista de Gràcia, desembre, Barcelona, pp. 216-218.
  • RODÀ, I., 1977. "La dispersión del poblamiento en el término de Barcelona en la época anterromana", Cuadernos de Arqueologia e Historia de la Ciudad, XVII, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 47-92.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona