Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Dagueria 18

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi d'illa:
13188
Adreces:
Carrer Dagueria 18
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431290,00000 | UTM Y: 4581607,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica realitzada al carrer Dagueria, núm. 18 va consistir en el seguiment de l’extracció de terres durant les tasques de cimentació i rehabilitació de l’edifici. Per a la ubicació del clavegueram es va obrir una rasa en pendent que arribava a una profunditat màxima de 86 cm. I per a la disposició dels diferents serveis se’n va obrir una altra, de 30 cm d’amplada i que arribava a una cota d’1,15 m. de profunditat. El resultat d’aquests treballs van ser positius i es van poder documentar uns carreus que podrien correspondre a elements originals d'època romana, la disposició dels quals podia obeir a l'inicial trama urbanística de la Barcino romana. Per altra banda, es va documentar un nivell estratigràfic d’anivellament del terreny amb material ceràmic de principis del segle V d. C.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

    Carrer de la Dagueria

    Pels daguers que tenien instal·lat el seu comerç en el carrer. Nom anterior al segle XVI. En una casa d'aquest carrer morí el 1702 el taumaturg sant Josep Oriol.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell B
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Conjunt especial del sector de muralles romanes.

Actuacions:

Data:
8 d'octubre del 1999 -15 de novembre del 1999
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Vicent Verdegal i Cerezo - MHCB, Servei d'Arqueologia
Motivació:
Rehabilitació de l'edifici existent.
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona