Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Torre Romana número 26

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
6
Codi d'illa:
14181
Adreces:
Carrer Baixada Caçador 3-3bis
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431368,00000 | UTM Y: 4581603,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Torre Romana número 26

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Sembla que aquesta torre va ser excavada parcialment. El seu parament dret mesurava uns 3,50 m. de llarg; el frontal 6 m. i el parament esquerre no va poder ser mesurat en la seva totalitat. Es conservaven entre 3 i 5 filades de carreus segons els sectors.
Per damunt de la torre s’alçava una casa, possiblement del segle XVIII, que era propietat municipal. Aquesta casa havia de ser enderrocada però al final va ser destinada a albergar l’arxiu municipal administratiu. En no produir-se l’enderroc d’aquesta no es va poder acabar de buidar la torre ni d’excavar el llenç de muralla que la proseguia, ja que la fonamentació de la casa s’adossava a la construcció defensiva. No obstant això, es va poder practicar un sondeig a una de les dependències de la casa (la que donava a la Baixada de Caçador) i es va posar al descobert un paviment d’opus signinum.
Pel que fa al sistema defensiu, es va poder excavar pràcticament tot el sortint de la torre. Per a la construcció del basament sembla ser que es va aprofitar gran quantitat d’elements procedents d’una tomba monumental. Així, es va recuperar tres relleus amb representacions de ballarines o bacants.
Amb el buidatge d’aquesta es van recuperar dos caps de marbre que representaven personatges masculins, un fragment d’inscripció, fusts de columnes estriades, capitells i cornises.
Aquesta torre també es restaurà seguint el patró de intercalar panys de maó amb carreus intercalats.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Paviment

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.
Cronologia final:
Desconeguda

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Museitzat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
03-06-1931
Núm. BOE:
04-06-1931
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Comentari:
Muralles romanes.
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
1959
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Josep de Calassanç Serra i Ràfols - MHC
Motivació:
Adequació i estudi de la muralla romana
Promotor/propietari:
Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

  • ,
  • ,
  • BALIL, A., 1961. "Las murallas bajoimperiales de Barcino", Anejos de Archivo Español de Arqueología II, C.S.I.C. - Instituto Español de Arqueología, Madrid.
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
  • PUIG VERDAGUER, F., 1999. "Ciutat i muralla de Barcino", Catalunya Romànica. Del Romà al Romànic. Història, art i cultura de la Tararconense mediterrània entre els segle IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 84-86.
  • PUIG VERDAGUER, F.; RODÀ, I., 2007. "Las murallas de Barcino. Nuevas aportaciones al conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación", Murallas de ciudades romanas en el occidente del Imperio (Lugo, 2005), pp. 597-630.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1967. "Balanç i estat actual de l’estudi de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, X, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 129-148.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1964. "Notas sobre el sector nordeste de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, V, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 5-64.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona