Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Sant Pere Mitjà 20

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
5
Pend: prop_149:
13223
Pend: prop_95:
Carrer Sant Pere Mitjà 20
Carrer Sant Pere Més Baix 35
Pend: prop_151:
UTM X: 431232,00000 | UTM Y: 4582111,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica duta a terme a la finca dels carrers Sant Pere Mitjà, 20 i Sant Pere Més Baix 35 fou motivada per la construcció d’un nou edifici d’habitatges.
L’excavació es dividí en dos sectors; al primer, s’efectuaren una sèrie de rases per muntar un nou forjat i al segon es procedí a efectuar una cala per l’ascensor.
Al sector 1 es trobaren estructures corresponents a dipòsits, fosses sèptiques i canalitzacions soterrades amb una cronologia situada a l’entorn del segle XIX i, a la meitat sud del sector, restes d’elements muraris am una cronologia del segle XVIII.
Al sector 2 aparegueren dos murs detectats al perfil de la cala amb una cronologia que oscil•lava entre els segle XVIII i XIX.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Dolent

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
Del 25 de març al 30 de maig de 2008
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Tipus actuació administrativa
Pend: prop_117:
Júlia Miquel López
Pend: prop_118:
Reforç estructural i construcció d'un fossar d'asecensor d'un edifici.
Pend: prop_119:
PEBER, S.L.

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2

Pend: Prop_bibliography:

  • MIQUEL LÓPEZ, J., 2010. "Carrer de Sant Pere Mitjà, 20, Carrer Sant Pere Més Baix, 35". Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona. p. 72.
  • VECLUS, 2006. Estudi històric i arquitectònic de la finca núm. 35 del Carrer Sant Pere Més Baix i número 20 del Carrer Sant Pere Mitjà, de Barcelona. Document inèdit.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona