Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Junta de Comerç 6-8

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
13
Pend: prop_149:
7147
Pend: prop_95:
Carrer Junta de Comerç 6-8
Pend: prop_151:
UTM X: 430683,00000 | UTM Y: 4581280,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Sense rebaix del subsòl

Pend: prop_34:

Joaquim Gurri, aleshores propietari de la finca, va sol·licitar permís per a construir un edifici l'any 1864, sota la direcció del mestre d'obres Pau Jambru. La seva façana principal presentava cinc nivells d'alçat (pb + ent + 3p) amb vuit obertures en cadascun d'ells; cal destacar-ne l'acurat llenguatge arquitectònic.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Noticies | Pend: prop_126: 12/06/1980

    Carrer Junta de Comerç

    Institució rectora de l'activitat comercial i industrial catalana, creada a Barcelona l'any 1758. Contribuí a dotar la ciutat d'institucions de cultura, creant, entre d'altres, l'Escola de Nàutica (1769), l'Escola de Nobles Arts (1775), l'Escola de Química (1805), l'Escola de Taquigrafia (1805) i l'Escola de Botànica (1807).


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Museitzat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
1988
Pend: prop_115:
Documentació / Estudi històric
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Pend: prop_118:
Ciutat Construïda. Programa de documentació del patrimoni construït del Raval
Pend: prop_119:
Ajuntament de Barcelona - Promoció Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona