Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Duran i Bas 7

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
8
Pend: prop_149:
10204
Pend: prop_95:
Carrer Duran i Bas 7
Pend: prop_151:
UTM X: 430958,00000 | UTM Y: 4581894,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica a la finca situada al núm. 7 del carrer de Duran i Bas va consistir en la realització de tres sondejos per tal de valorar el potencial arqueològic de la zona. Les cales tenien unes mesures de 2 x 2 m. a nivell de la planta baixa, mentre que la profunditat va ser molt variada: les cales 1 i 3 van arribar a una potència de 98 i 95 cm., respectivament, i en el cas de la cala 2 es va veure limitada per la localització d’estructures, a un màxim de 30 cm. La cala 1 es situava a la zona sud-oest de la finca - a tocar amb la mitgera occidental -, per sota dels nivells actuals, i es va localitzar un paviment de rajols del segle XIX, diversos estrats i dos retalls de petites dimensions fets al substrat geològic amb una cronologia anterior a l’època medieval. La segona cala es situava a la zona sud-est de la planta, amb el límit a la mitgera oriental. En aquesta es va localitzar un paviment de rajoles de ceràmica, un mur orientat en sentit nord-sud, que es va relacionar amb el marxapeus del paviment. No es va poder determinar la cronologia d’aquestes estructures. La tercera i última cala, es va realitzar en la zona nord de la finca. Aquí, també es va documentar un paviment de rajols que tapava una canalització de maons per sota de la qual sortien estrats d’anivellament i el substrat geològic. Aquestes estructures es van datar en el segle XIX-XX.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Pend: prop_163:
Desconeguda
Pend: prop_164:
Urbà / Medieval / 715 - 1472 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Paviment

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Bo

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
30 de maig - 10 de juny de 2005
Pend: prop_115:
Sondeig
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Concepción Rodríguez Fernández - VECLUS
Pend: prop_118:
Edifici nova planta
Pend: prop_119:
Promou Medea

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona