Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Sant Pere Més Alt 11-13, 8-10, 42-46

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_95:
Carrer Sant Pere Més Alt 11-13, 8-10, 42-46
Carrer Verdaguer i Callís 3-11
Pend: prop_151:
UTM X: 431083,00000 | UTM Y: 4582078,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Negatius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica realitzada als carrers Sant Pere Més Alt i de Verdaguer i Callís, consistent en el seguiment de l’obertura de rases per a documentar la possible presència de restes arqueològiques, va concloure amb resultats negatius. Les rases realitzades van ser dues, totes elles amb una amplada aproximada d'entre 0,40 i 0,80 m. i una fondària que oscil•lava entre els 0,70 i 0,95 m. La rasa 1, d’uns 25 m. de llargada, es situava entre els núm. 46 i 31 del carrer Sant Pere Més Alt, i transcorria paral•lela a la línia de façana actual. La rasa 2 tenia una llargada de 70 m., començava davant del Palau de la Música, creuava la calçada i des del núm. 10 seguia per la vorera fins la cantonada amb el carrer Verdaguer i Callís i des d'aquí anava per la vorera fins el núm. 3.
El control de les obres no proporcionà cap tipus de resta arqueològica. Les pròpies característiques de la intervenció; l’escassa profunditat a què s’instal•là la canalització, la reduïda amplada de les rases i l’abundant presència de serveis, dificultaren l’obtenció de resultats. Els resultats negatius, però, són vàlids únicament fins a la profunditat màxima que es va assolir durant el desenvolupament de l’obra.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1905-1908

    Construcció del Palau de la Música segons el disseny de l'arquitecte Domènech i Muntaner.


Pend: view_type_crono

Pend: No_Content

Pend: No_type_crono


Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
14 de juliol - 4 d'agost del 2003
Pend: prop_115:
Seguiment
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Laura Arias del Real - ATICS SL
Pend: prop_118:
Canalització en rasa
Pend: prop_119:
FECSA-ENDESA / Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona