Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Fàbrica Muntadas La España Industrial

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
13
Pend: prop_149:
6112
Pend: prop_95:
Carrer Riereta 30, 32
Carrer Sant Pau 92
Carrer Santa Elena 1
Pend: prop_151:
UTM X: 430530,00000 | UTM Y: 4580952,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Fàbrica Muntadas La España Industrial

Pend: prop_33: Positius. Sense rebaix del subsòl

Pend: prop_34:

La família Muntadas disposava de diferents establiments d’índole industrial a Barcelona i van arribar a monopolitzar la producció tèxtil local: teixit, blanqueig, aprestos i cardes. La creació de la societat “Pablo Muntadas y Hermanos” va suposar agrupar aquests establiments en una nova seu l’any 1839. Aleshores, es va sol•licitar permís per a construir una fàbrica a les immediacions dels carrers Santa Elena i Riereta, sota la direcció de l’arquitecte Joan Vilà i Geliu. Poc després, el 1847, es va constituir la firma “La España Industrial” amb l’objectiu d’irradiar i absorbir la indústria del cotó de la província catalana. En aquest temps, es va construir una nova “quadra” industrial al carrer Riereta, a més del Vapor Nou del barri de Sants; ambdós projectes obra de l’arquitecte suara citat. El 1860, quan la fàbrica de Sants estava en ple rendiment, es van fer obres de reforma a l’edifici objecte d’estudi –d’aquí les decoracions d’estil isabelí (adequació espaial per a contenir les oficines, sales de venda, etc.). Posteriorment, es va adquirir la finca veïna del carrer Sant Pau, núm. 92, per tal de convertir-la en una majestuosa entrada amb arc de mig punt. Tanmateix, el conjunt fabril va ser enderrocat l’any 1990 –afectat per la construcció d’una Caserna.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Indústria / Fàbrica

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Indústria / Fàbrica

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
2005
Pend: prop_115:
Documentació / Estudi històric
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Jaume Artigues Vidal / Francesc Mas Palahí
Pend: prop_118:
Documental
Pend: prop_119:

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona