Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Torre Romana número 25

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
6
Codi d'illa:
14181
Adreces:
Carrer Sotstinent Navarro 8-10
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431360,00000 | UTM Y: 4581616,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Torre Romana número 25

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

En aquesta campanya es va reprendre l’excavació de la Torre 25 situada al carrer Sotstinent Navarro. Aquesta torre conservava tot l’alçat de grans carreus, tot i que alguns havien estat arrencats, concretament els del parament esquerre, i que a la seva part superior albergava una cisterna en ús. L’excavació es va iniciar amb el desmantellament d’aquesta cisterna i es va procedir al buidatge de l’opus caementicium que l'omplia. Així, es va poder observar que alguns dels carreus exteriorment llisos eren esculturats per el costat intern. Entre ells, va aparèixer, formant part del parament, un atlant tallat en un dels carreus amb unes mesures aproximades de 2 m. També es va documentar una bust humà i uns peus d’una figura tallada en pedra de Montjuïc. No obstant, cal destacar la recuperació d’una inscripció sobre marbre en la qual es podia llegir IMP. TRAIAN. Aquesta es va recuperar en tres fragments que conformaven una longitud total de 110 cm.
Els treballs es van aturar ja que per poder continuar s’havia d’enderrocar una casa adossada a la torre que amenaçava ruïna.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Cisterna

Cronologia inicial:
Desconeguda
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Museitzat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
20-04-1949
Núm. BOE:
05-05-1949
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Comentari:
Decret de Protecció de castells espanyols
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
1964
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Josep de Calasanç Serra Ràfols - MHC
Motivació:
Adequació i estudi de les muralles romanes
Promotor/propietari:
MHC

Documentació

Bibliografia:

  • ,
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
  • FLORENSA, A., 1958. Las murallas romanas de la ciudad, Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona.
  • GARRUT, J. M. , 1964.“Notas para la Crónica del Museo”, Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, núm. 6, Ajuntament de Barcelona – Museu d’Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 123-132.
  • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.
  • PUIG VERDAGUER, F.; RODÀ, I., 2007. "Las murallas de Barcino. Nuevas aportaciones al conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación", Murallas de ciudades romanas en el occidente del Imperio (Lugo, 2005), pp. 597-630.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1967. "Balanç i estat actual de l’estudi de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, X, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 129-148.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1964. "Notas sobre el sector nordeste de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, V, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 5-64.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona