Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Convent dels Àngels

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
34
Codi d'illa:
4178
Adreces:
Plaça Àngels
Convent dels Àngels
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430425,00000 | UTM Y: 4581494,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Convent dels Àngels

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica a la capella del Peu de la Creu del convent dels Àngels s’emmarcava dins d’una actuació de restauració i rehabilitació de l’edifici. En concret en aquesta zona, la instal•lació d’una xarxa elèctrica suposava la realització d’un rebaix de 0,30 m. al paviment de la capella que va implicar un control arqueològic, a la vegada que, de manera puntual, es va poder realitzar alguns sondejos a fi de documentar les restes localitzades. A més, es va poder recuperar gran quantitat de material ceràmic que reblia els carcanyols de les voltes, les quals s’havien de refer de nou. Aquest material ceràmic estava compost per olles i nombrosos tubs ceràmics del moment de construcció de la capella. Així, a partir dels resultats es va poder englobar les estructures en tres fases cronològiques. La primera fase, dins del segle XVI, es va ubicar cronològicament en el moment de construcció del convent i la capella (1568 – 1569, dates gravades en dues dovelles de dos arcs del porxo). D’aquest moment, es van localitzar les estructures (retalls circulars o rectangulars) fruït de la fonamentació de les bastides utilitzades per a l’elaboració de les voltes de la capella. L’excavació al peu de la capella va permetre documentar una fossa irregular reblerta amb material dels segles XIV-XV. El buidatge d’una part d’aquesta fossa va posar al descobert dues clavegueres amb una datació contemporània a la capella i església. A la capçalera de la capella es va localitzar una gran fossa que tallava un conjunt de tres enterraments i dos paviments de rajol. Només es va excavar una de les inhumacions, la qual estava feta en caixa de fusta. Al sud de la capella es va localitzar una fossa que hauria funcionat com a ossari amb una cronologia del segle XVI. La següent fase, en ple segle XVII, estava representada per una estructura a modus de caixa, de maons i de funció desconeguda situada al mur nord de la capella. La darrera fase, es situava al segle XX, i les estructures localitzades corresponien a dos moments clars: un a començaments de segle, quan l’església del convent esdevé magatzem de ferros; i el segon corresponia als sondejos, abocadors i altres, relacionats amb els treballs de restauració iniciats al 1984.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 19/03/1962

    Plaça dels Àngels

    Pel convent de religioses de l'orde de Sant Domènec, anomenat 'de la Mare de Déu dels Àngels' (segle XVI). L'església fou consagrada el 13 de gener de 1566.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Cronologia inicial:
Cronologia final:

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Cronologia final:

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Convent

Cronologia inicial:
Cronologia final:

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Cronologia inicial:
Cronologia final:

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Comercial / Magatzem

Cronologia inicial:
Cronologia final:

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Cronologia final:

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Convent

Cronologia inicial:
Cronologia final:

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Cronologia inicial:
Cronologia final:

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Canalització

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Convent

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Comercial / Magatzem

Cronologia inicial:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Conjunt històric
Data Declaració:
23-03-1993
Núm. BOE:
07-05-1993
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0007141 - 00000
Comentari:
Convent del Àngels.
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
Juliol de 1992
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Pere Lluís Artigues Conesa
Motivació:
Obres de restauració del Convent
Promotor/propietari:
Ajuntament de Barcelona / Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona