Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Riereta, 37

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
20
Codi d'illa:
6128
Adreces:
Carrer Riereta 37-37 bis
Carrer Sant Pau 84
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430573,00000 | UTM Y: 4580980,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Carrer Riereta, 37

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

L’any 2005 es va realitzar a la parcel•la 37-37 bis del carrer Riereta, una intervenció arqueològica en extensió per tal de registrar totes les restes patrimonials.
Es va registrar una seqüència sedimentològica homogènia amb varis nivells o fases d’ocupació i un nivell d’ús amb estructures i materials associats que defineix un període concret de la prehistòria recent.
L’anàlisi estratigràfic, l’estudi tipològic dels artefactes recuperats i les datacions per radiocarboni obtingudes, a més d’altres analítiques permeteren observar l’existència de quatre fases d’ocupació, que coincidien grosso modo amb el panorama estratigràfic ja conegut de l’excavació de la caserna de Sant Pau del Camp (Veure fitxa 302/1990 i 302/1990-91).
La fase I, estaria representada, principalment, per una llar. El fet més significatiu d’aquesta estructura fou la construcció d’un sòcol o paviment de pedres, la gran majoria roques metamòrfiques i granítiques de mida mitjana (0,20-0,30 m.); variable lítica d’elements refractaris que va permetre argumentar la seva funció com a estructura de combustió o llar comunal.
La datació d’un carbó procedent del segon nivell de pedres mostrà una datació de 4515 ± 80 BP (3360-3090 BC), així doncs cal situar-la dins del neolític final (Veraza).
L’estructura o fogar que donà data a la primera fase quedava coberta per un nivell de matriu argilosa sobre el que s’implantà una segona fase d’ocupació, ubicada a l’edat del bronze, de la qual es detectaren un parell d’estructures d’emmagatzematge, agrupades en una superfície de poc menys de quatre metres quadrats, un forn de doble cambra i diverses estructures de difícil interpretació.
Aquesta segona fase quedà coberta per un segon estrat d’argila sobre el que s’assentaven i/o s’excavaren les estructures de la fase III. El fet més singular fou la documentació d’un sòl d’ús utilitzat durant la primera meitat del II mil•lenni a.C., amb la presència sota aquest sòl de sis estructures formades per diverses fileres de pedres en paral•lel (4 o 5 bandes) amb una mateixa orientació nord-oest, conegudes en períodes més recents a la península amb el nom de plantes de graella, possiblement relacionades amb l’emmagatzematge de cereals o/i la ventilació i assecatge del mateix.
La datació mitjançant la termoluminiscència d’un fragment de ceràmica pertanyent al vas 010/05-A-150, associat al nivell d’ocupació, oferí una data de 3726 ± 326 BP. A més d’aquestes estructures o graners sobrealçats, es trobaren altres estructures en aquesta Fase III, per exemple el registre de soleres d’argila cuita o superfícies rubefactades (àrees de combustió o llars).
La fase IV estava representada per una sepultura i les restes d’un fogar pertanyents també a l’edat del bronze. La datació d’un os corresponent a l’individu dipositat (UE-1159) presentà una data de 3530 ± 40 BP (1960-1750 cal BC).

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

    Carrer de la Riereta

    El carrer era antigament una torrentera.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Estructura de combustió

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Neolític / Mig. 4000 - 3300/3200 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Prehistòria / Neolític / Final. 3200 - 2500 a.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Indústria / Forn

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / Antic. 2100 - 1500 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / Antic. 2100 - 1500 a.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / Antic. 2100 - 1500 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / Antic. 2100 - 1500 a.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / Antic. 2100 - 1500 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / Antic. 2100 - 1500 a.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Aïllat / Inhumació / Fossa

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / Antic. 2100 - 1500 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / Antic. 2100 - 1500 a.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Altres

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / Antic. 2100 - 1500 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / Mig. 1500 - 1100 a.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
7 de març - 30 de juny del 2005
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Javier González - ArqueoCat
Motivació:
Construcció edifici nova planta
Promotor/propietari:
TRAIVE, SL / TRAIVE, SL

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

  • CARLÚS, X. , 2007. “ Estudi de la ceràmica prehistòrica del jaciment del carrer de la Riereta, 37-37 bis – carrer de Sant Pau, 84 (Barcelona), informe inèdit lliurat al Serveid’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  • CARLÚS, X., GONZÁLEZ, J. , 2008. “ Carrer de la Riereta, 37-37 bis: un nou assentament prehistòric al Pla de Barcelona. Primers resultats, Cypsela 17, pp. 91-114.
  • CARLÚS, X.; GONZÁLEZ, J; NADAL, E., 2010. “Estructures de l’Edat del Bronze tipus grill plan al litoral de Barcelona”. Cypsela 18, p. 157-169
  • PUJADES CAVALLERIA, J., 2006. "Balanç anual de l’activitat arqueològica a la ciutat", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 02, MHCB, Barcelona, pp. 155-171.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona