Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Castell de Montjuïc

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Sants-Montjuïc
Codi de parcel·la:
1
Codi d'illa:
1952
Adreces:
Carretera de Montjuïc 62-68.
Avinguda del Castell 2-6.
Passeig del Migdia 184-204.
Camí del Mar s/n.
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430265,00000 | UTM Y: 4579426,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Castell de Montjuïc

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La present intervenció, que suposa la continuació de la 069/10, permeté prosseguir amb la documentació del baluard del segle XVII localitzat en l’anterior campanya. Es tracta de murs atalussat que en la part ampla conservaven 0’90 m. d’amplada amb una sola cara vista i que aprofitaven els afloraments geològics preexistents.
A banda es pogueren documentar els fruits dels treballs de regularització del sòl per tal de construir la nova fortificació al segle XVIII. Per dur a terme aquestes feines s’utilitzà el material procedent de la fortificació precedent.
Fora del recinte principal s’efectuà el seguiment de diverses rases que no proporcionaren informació rellevant.
L’actuació al segon recinte, on hi havia les dependències – menjador, cuines, barracons etc... - construïdes arran de la creació del Museu Militar al recinte principal, suposà la supervisió de l’enderroc d’aquestes construccions per tal que no afectessin estructures anteriors. L’àmbit d’actuació al segon recinte afectà el baluard de Velasco, el baluard de la Llengua de Serp, la bassa i el revellí.
Aquest seguiment va permetre documentar un paviment de llambordes al baluard de Velasco i terraplenaments al revellí i al baluard e la llengua de Serp per tal d’amortir els possibles impactes de projectils.

Notícies històriques:

  • Tipus: Notícies / documents | Data: Inicis de la Guerra dels Segadors

    Es construeix un petit castell a l'entorn d'una senzilla torre preexistent per a protegir el cim de la muntanya

  • Tipus: Notícies / documents | Data: Any 1652

    La propietat del castell passa mans de de la Corona Espanyola.

  • Tipus: Notícies / documents | Data: Any 1753-1779

    S'executa el projecte de l'enginyer Juan Martín Cermeño.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Castell

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Regular

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Núm. BOE:
26-06-1985
Núm. Registre Estatal:
R-I-51-5199
Comentari:
Castell de Montjuïc
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Comentari:
Castell de Montjuïc

Actuacions:

Data:
2 de maig - 22 de juliol del 2011.
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Josep Maria Vila Carabassa / Oriol Achón Casas - Arqueociència Serveis culturals, SL
Motivació:
Rehabilitació del castell i deconstrució de les edificacions existents a ponent . Pla Director del castell de Montjuïc.
Promotor/propietari:
Mancomunitat de municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona/ Ajuntament de Barcelona.

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona