Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Castell de Montjuïc

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Sants-Montjuïc
Pend: prop_148:
1
Pend: prop_149:
1952
Pend: prop_95:
Carretera de Montjuïc 62-68.
Avinguda del Castell 2-6.
Passeig del Migdia 184-204.
Camí del Mar s/n.
Pend: prop_151:
UTM X: 430265,00000 | UTM Y: 4579426,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Castell de Montjuïc

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La present intervenció, que suposa la continuació de la 069/10, permeté prosseguir amb la documentació del baluard del segle XVII localitzat en l’anterior campanya. Es tracta de murs atalussat que en la part ampla conservaven 0’90 m. d’amplada amb una sola cara vista i que aprofitaven els afloraments geològics preexistents.
A banda es pogueren documentar els fruits dels treballs de regularització del sòl per tal de construir la nova fortificació al segle XVIII. Per dur a terme aquestes feines s’utilitzà el material procedent de la fortificació precedent.
Fora del recinte principal s’efectuà el seguiment de diverses rases que no proporcionaren informació rellevant.
L’actuació al segon recinte, on hi havia les dependències – menjador, cuines, barracons etc... - construïdes arran de la creació del Museu Militar al recinte principal, suposà la supervisió de l’enderroc d’aquestes construccions per tal que no afectessin estructures anteriors. L’àmbit d’actuació al segon recinte afectà el baluard de Velasco, el baluard de la Llengua de Serp, la bassa i el revellí.
Aquest seguiment va permetre documentar un paviment de llambordes al baluard de Velasco i terraplenaments al revellí i al baluard e la llengua de Serp per tal d’amortir els possibles impactes de projectils.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: Inicis de la Guerra dels Segadors

    Es construeix un petit castell a l'entorn d'una senzilla torre preexistent per a protegir el cim de la muntanya

  • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: Any 1652

    La propietat del castell passa mans de de la Corona Espanyola.

  • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: Any 1753-1779

    S'executa el projecte de l'enginyer Juan Martín Cermeño.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Castell

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Regular

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Declarat BCIN / BIC
Pend: prop_58:
Monument històric
Pend: prop_64:
26-06-1985
Pend: prop_65:
R-I-51-5199
Pend: prop_67:
Castell de Montjuïc
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Nivell A
Pend: prop_142:
Castell de Montjuïc

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
2 de maig - 22 de juliol del 2011.
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Josep Maria Vila Carabassa / Oriol Achón Casas - Arqueociència Serveis culturals, SL
Pend: prop_118:
Rehabilitació del castell i deconstrució de les edificacions existents a ponent . Pla Director del castell de Montjuïc.
Pend: prop_119:
Mancomunitat de municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona/ Ajuntament de Barcelona.

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona