Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Molí de Sant Andreu

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Sant Andreu
Codi de parcel·la:
5
Codi d'illa:
27853
Adreces:
Carrer Coronel Monasterio 6-16
Carrer Andana de l'Estació 18-20
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 432648,00000 | UTM Y: 4588325,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Molí de Sant Andreu

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica preventiva realitzada al carrer Coronel Monasterio, núm. 6-16, va consistir en la realització d’una rasa per comprovar l’existència de restes i, en cas afirmatiu, delimitar-ne l’extensió. Aquesta rasa mesurava 1 m. d’amplada i 61 m. de longitud i presentava una orientació nord/sud.
El seguiment va proporcionar pocs resultats arqueològics. Només es van poder documentar diferents anivellaments de terres heterogènies que es superposaven al llarg d’amples espais, resultat d’una aportació antròpica realitzada a diversos moments de l’època contemporània. Quant a estructures, només es va trobar un col•lector de clavegueram, construït amb rajoles corbes lligades amb morter de calç i de secció circular. Aquesta estructura, que creuava la rasa en direcció nord-oest/sud-est, es podia datar igualment en època contemporània. Per sota d’aquesta seqüència estratigràfica es documentava el nivell geològic a unes cotes superiors entre 25’20/24’80 m. s.n.m. a l’extrem sud i 24’90/24’80 m. s.n.m. a l’extrem nord. Per altra banda, s’ha d’ assenyalar que, entre els 28 i 54 m. de l’eix nord/sud de la rasa, es va trobar un fort i brusc descens del nivell geològic, que va ser interpretat com un gran retall similar als ja documentats a la darrera intervenció a aquesta part del solar l’any 2004. Aquest retall es trobava farcit per grans fragments de material constructiu contemporani. S'ha de remarcar que, en torn a aquesta part del solar, es devia trobar el curs del Rec Comtal a la seva arribada al molí, juntament amb la possibilitat de l’existència d’altres estructures que es situarien a una posició superior respecte al molí, com la bassa esmentada a documents del segle XVIII. Així doncs, es va pensar que potser aquesta sèrie de retalls estarien relacionats amb el molí fariner, que va estar en funcionament fins ben entrats els anys 30 del segle XX. Posteriorment, les seves instal•lacions (inclòs el Rec Comtal) es van reaprofitar amb un ús industrial fins la dècada dels anys 80.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Molí

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
10 - 15 d' octubre del 2007
Tipus:
Seguiment
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Daniel Giner Iranzo - Codex, Arqueologia i patrimoni.
Motivació:
Edifici de nova planta. Ampliació del Taller Escola Barcelona
Promotor/propietari:
Taller escola EB / Ajuntament de Barcelona

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona