Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Petritxol 11

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
7
Pend: prop_149:
9179
Pend: prop_95:
Carrer Petritxol 11
Pend: prop_151:
UTM X: 430831,00000 | UTM Y: 4581587,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica realitzada al carrer Petrixol núm. 11, consistent en el seguiment de l’obertura d'una cala destinada a allotjar una caixa d'ascensor, per a documentar la possible presència de restes arqueològiques, va concloure amb resultats positius.
La cala realitzada amidava 1 m. d’ample, 1,65 m. de llarg i 1,20 m. de potència. El control de les obres va permetre documentar el paviment d’un antic pati interior de la finca, el qual segurament comunicava amb el carrer Petritxol, ja que les llambordes estan orientades nord-oest/sud-est, la mateixa orientació que el carrer, i es troben gairebé a la mateixa cota.
No es trobà material associat que ajudés a datar-lo, però aquest paviment s'adossava a la paret de l’escala, la qual cosa podria indicar que seria contemporani a la construcció de la finca Petritxol 11, de finals del segle XIX, coincidint amb el moment de reestructuració del carrer Petritxol.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 01/01/1865

    Carrer Petritxol

    Nom corrupció de pedritxol donat pel fet que el carrer interrompia el pas dels carruatges -no dels vianants- mitjançant un pedrís o pedritxol a l'entrada. Segons altres fonts, nom d'una família catalana propietària de terrenys o cases del carrer. I segons algú altre, nom adulteració de portitxol, mot equivalent a portalet o pòrtic petit. El nom de 'carrer del Pedrixol' és documentat ja l'any 1340 i també el 1352.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Paviment

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
17 de gener - 11 de febrer del 2005
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Vanesa Triay Olives - ATICS SL
Pend: prop_118:
Construcció fossat ascensor
Pend: prop_119:
Comunitat de Propietaris / Comunitat de Propietaris

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona