Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Plaça Sant Miquel

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
1
Pend: prop_149:
12165
Pend: prop_95:
Plaça Sant Miquel
Pend: prop_151:
UTM X: 431207,00000 | UTM Y: 4581480,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

Aquesta intervenció implicava l’obertura de dues cales per tal d’instal•lar dos punts de llum. La Cala 1, amb una llargada de 1,50 m. i una amplada de 1'50 m., tenia una fondària de 2 m. La Cala 2 presentava una amplada màxima de 1'80 m. i una llargada de 2,50 m. amb una fondària que no superava 1,25 m. Pel que fa a la cala 1 no es va localitzar cap estructura arqueològica i tan sols es van documentar dos nivells: un primer de terres i material constructiu contemporani, i un segon nivell que va proporcionar material arqueològic corresponent al segle XV. La Cala 2 presentava una total absència d’estratigrafia ja que l’aportació de terres era fruit d’una anterior obertura d’aquest sector concret de la plaça. Les estructures aparegudes eren dos murs que formarien part de l’estructura interna dels antics edificis de la plaça. Cal dir que aquestes descobertes només es van poder documentar en el reduït espai interior de la cala. Aquest fet va impedir obtenir una visió àmplia del context històric en que s'ubicaven les restes. El mur es va interpretar, a partir de la tècnica constructiva emprada, com una de les parets d’un edifici del segle XVIII-XIX enderrocat a l’hora de dur a terme el nou edifici de l’Ajuntament l’any 1960. D’altra banda, en el cas de l’altre mur aparegut, la tècnica constructiva no va permetre donar atribució cronològica.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 12/06/1980

    Plaça de Sant Miquel

    La plaça ocupa l'espai deixat per l'enderroc de l'església parroquial de Sant Miquel Arcàngel i d'una illa de cases. La primitiva església s'ensorrà el 1147. Reconstruïda, subsistí fins a l'any 1868. El seu frontis es traslladà: és el portal lateral de l'església de la Mercè, al carrer Ample. L'illa de cases s'enderrocà l'any 1967.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Pend: prop_163:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Pend: prop_163:
Desconeguda
Pend: prop_164:
Desconeguda

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Desconegut

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Nivell B
Pend: prop_141:
Clases
Pend: prop_142:
Conjunt especial del sector de les muralles romanes.

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
20 al 21 de febrer del 2002
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Eva Orri Terrado - ATICS SL
Pend: prop_118:
Prospeccions per la nova reurbanització de la plaça
Pend: prop_119:
Foment de Ciutat Vella

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona