Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: carrer de la Freneria 5

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
2
Codi d'illa:
13182
Adreces:
carrer de la Freneria 5
carrer de la Pietat 12
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431206,00000 | UTM Y: 4581678,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica duta a terme estigué associada a les obres de rehabilitació de l’edifici que s’estaven efectuant. Els treballs arqueològics consistiren en l’excavació de tres sondeigs de comprovació de les fonamentacions dels murs que separen l’edifici existent dels contigus, el control de les rases de serveis i l’ampliació d’un sondeig efectuat durant la intervenció arqueològica duta a terme a la mateixa fica l’any 2008.
De manera general s’ha constatat que en el moment de la construcció de l’edifici actual, a mitjan del segle XIX es devia haver produït un rebaix generalitzat de tot l’espai, que devia comportar el desmuntatge dels nivells i les estructures de cronologia medieval i moderna. Aquest fet motivà que les restes de cronologia romana i tardoantiga apareguessin a poca profunditat.
Amb relació al fòrum i el temple- ubicats en aquest zona-, en el sondeig més proper al temple d’August es va documentar un mur d’època altimperial que presentava la mateixa orientació que els decumani de la ciutat.
Sembla que aquest mur, recolzat sobre la crosta calcària del mont Tàber, delimitava l’espai entre dues terrasses que permetien salvar el desnivell del turó.
La localització de les restes d’aquest mur i de la terrassa amb la qual funciona confirma el sistema d’organització del fòrum en dues terrasses que permetien salvar el desnivell de l’orografia del mont Tàber. Sembla clar, doncs, que el temple d’època augustiniana s’edificà a la terrassa superior.
Aquesta terrassa el mur que la definia degueren ser amortitzats en època tardoantiga, a partir del segle V, quan el poder religiós i administratiu es va desplaçar a la zona episcopal, que se situava al nord respecte el fòrum.
El mur localitzat durant la intervenció del 2008 –d’opus mixtum- es deu situar cronològicament en aquest moment de l’antiguitat tardana. El mur comptava amb elements arquitectònics reaprofitats com un fragment de fust de columna.
A la present intervenció s’ha documentat un mur per sota d’aquest i altres que funcionen de manera perpendicular que podrien correspondre a murs interiors d’algun edifici vinculat a un àmbit privat.
Pel que fa a estructures de cronologia posterior a les èpoques romana i tardoantiga, en el sondeig efectuat al límit sud de la finca s’ha documentat a l’angle sud-est una fossa sèptica en ús entre els segles XVIII i XIX. També recolzat en el mur d’època augustal es constatà l’existència d’un pou de d’època baixmedieval ( segles XIV-XV).


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Fòrum

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Temple

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1472 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Fossa sèptica

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
3 de juny- 19 de juliol / 29 de juliol- 2 d'agost de 2013
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Gemma Caballé Crivillés - ARCS Patrimoni Cultural, SLL
Motivació:
Sondeigs de comprovació de la fonamentació de l'edifici i control de les noves rases de serveis.
Promotor/propietari:
Valldenau, SL

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

  • CABALLÉ CRIVILLÉS, G., 2015. "Carrer de la Freneria,5. Carrer de la Pietat,12" a Anuari d'Arqueologia i Patrimoni de Barcelona, 2013. Ajuntament de Barcelona. Pag: 53-55.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona