Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Mirallers 1

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
7
Codi d'illa:
15199
Adreces:
Carrer Mirallers 1
Carrer Vigatans
Carrer Carassa 2
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431461,00000 | UTM Y: 4581752,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Aquesta intervenció es va realitzar en el solar que fa cantonada entre el carrer de Mirallers núm. 1 i el de Vigatans- la Carassa núm.2. L’antic immoble que ocupava el solar corresponia a una construcció baix- medieval que va ser enrunat l’any 1983. Els treballs van consistir en l’obertura de tres cales disposades en diagonal travessant d’est a oest l’espai central del solar, amb la finalitat de constatar les possibilitats arqueològiques del subsòl. A partir d’aquestes cales es va establir la següent cronologia:
Fase 1: d’època romana a la baixa edat mitjana. D’aquesta primera fase només es van documentar diversos nivells estratigràfics centrats en la cala 3. En concret, es va localitzar uns nivells amb restes materials d’època baix-imperial i dèpoca tardoromana.
Fase 2: s. XIII – XV. Dins d’aquesta segona fase, es van ubicar diversos murs i una pilastra d’arcada que formarien part d’un casal gòtic, típic del tipus d’edificacions barcelonines de l’època, exemplificades en molts immobles del barri de la Ribera.
ase 3: s. XV - XIX . Aquesta tercera fase mostrava les transformacions en l’edifici gòtic, que es van vincular a una progressiva dissolució del model de casal “noble” medieval per passar a ser una “casa de veïns”, destinant els baixos a noves funcions. Això es va poder constatar en diversos aspectes: l’aixecament de nous murs que tapiaven les arcades dels baixos de l’anterior edifici, modificacions en el nivell de cota del paviment, i també amb l’aparició d’un nivell d’abocament de terres amb abundants panots d’arrebossat amb pintura vermella.
Fase 4: s. XIX -1983. Per últim, en la fase final d’aquest conjunt es van localitzar en les cales 2 i 3 residus que es van relacionar amb l’activitat d’un taller botoner de finals del s. XIX .

Notícies històriques:

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  Carrer de la Carassa

  Per la carota que hi havia encastada en una llinda de la casa que fa cantonada amb el carrer dels Mirallers. Segons Roca i Comas (1922) hi ha motius per creure que el nom correspon al d'una antiga família catalana.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  Carrer de Mirallers

  Establerts antigament al carrer els fabricants de miralls. Hi ha constància que l'any 1492 ja era conegut amb aquest nom. Hi va néixer Pi i Margall.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Indústria / Taller

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
Novembre - Desembre del 1983
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Eduard Riu i Barrera- [MHCB, Servei d'Arqueologia]
Motivació:
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
 • GRANADOS GARCÍA, J. O.; RIU, E., 1993. "Intervencions a Barcino (1982-1989). Barcelona. Casa de la Carassa", Anuari d'intervencions arqueològiques a Catalunya. Època romana i antiguitat tardana. Campanyes 1982-1989, Barcelona, pp. 106-107.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona