Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Montjuïc

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Sants-Montjuïc
Sants-Montjuïc
Codi de parcel·la:
2
Codi d'illa:
7012
Adreces:
Carlos Ibáñez. Plaça
Carretera Miramar
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430685,00000 | UTM Y: 4580148,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Montjuïc

Resultats: Negatius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

L'any 2002 es va realitzar una intervenció arqueològica motivada per la futura construcció d'un túnel des de la carretera Miramar a la plaça Carlos Ibáñez a Montjuïc, englobat en el projecte de remodelació dels antics estudis Miramar i la seva reconversió en hotel.
Es va procedir a la realització d'una sèrie de sondatges o rases a tota la zona afectada per determinar la presència de restes que podrien estar relacionades amb la necròpolis jueva de Montjuïc. Per aquest motiu, es plantejava la necessitat de preveure si les possibles restes quedarien afectades per la construcció de dit túnel a la carretera Miramar a Montjuïc.
Totes les rases realitzades han donat resultats negatius pel que fa a la presència de restes arquitectòniques que demostrin una ocupació antròpica. Tampoc ajuda el fet de la pràcticament nul·la aparició de material ceràmic, el qual es redueix a la recollida de 5-6 fragments de ceràmica comuna vidrada (d'un total de 13 rases) que no aporten absolutament res, ja que provenen d'una estratigrafia de rebliments moderns.
No obstant, les grans dimensions del recinte han permès comprovar alguns aspectes interessants. La zona més occidental del solar respon a un àrea de terraplè amb capes i graves que colmaten algunes instal•lacions, conduccions i serveis moderns. Per sota, trobem una potent estratigrafia d'argiles i margues sense restes materials de cap tipus que marquen el punt més alt del pendent natural de la muntanya, aportades segurament per salvar el desnivell.
Més cap al nord, el desnivell es fa més pronunciat, fins el punt que només s'han registrat potents nivells vegetals i farciments. Segurament aquesta zona no va ser afectada pel terraplenament artificial d'argiles compactades. Pel que fa a l'àrea central del recinte és interessant pel fet de que, a causa de la disposició est-oest i en vertical al pendent natural de la muntanya, ens ha permès comprovar els desnivells del terreny geològic. Fet demostrat per la constatació d'aquest en unes cotes més baixes en la zona sondejada a la part més oriental. Aquí, els nivells de colmatació amb argiles també són evidents i s'ha creat una mena de plataforma que acaba amb el vessant mirant a mar. Podria ser que gran part d'aquestes aportacions tinguessin lloc amb motiu dels treballs realitzats a finals de la dècada dels anys 20, quan es van aixecar diverses estructures relacionades amb l'Exposició Universal de Barcelona a l'any 1929 (de la que encara queden restes visibles).
No han aparegut indicis d'estructures o ceràmiques de caire arqueològic que indiquin una ocupació antròpica en època antiga.


cronologia i tipologia de les troballes

Sense contingut

Aquesta Intervenció no conté detalls sobre la tipologia o la cronologia de les troballes


Informació tècnica i legal

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
5 agost - 20 setembre de 2002
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Urgència
Director / Autor:
Àlex Vidal Sànchez
Motivació:
Remodelació dels antics estudis Miramar i la seva reconversió en hotel.
Promotor/propietari:
Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis SA

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona