Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Carretes

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Carrer Carretes
Carrer Sant Pau
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430513,00000 | UTM Y: 4580878,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica realitzada al carrer Carretes, cantonada amb el carrer Sant Pau va consistir en l’excavació d’un sondeig que mesurava 2 m. x 1, 50 m. x 2,60 m. de profunditat per tal de documentar la possible presència de restes arqueològiques. Els treballs van proporcionar resultats positius i van permetre posar al descobert una petita part de la necròpolis romana, ben coneguda en aquest sector de Barcelona. En aquest cas només es va excavar una estructura funerària. Ara bé, es van trobar indicis de l’existència de dos enterraments més: un d’ells consistia en l’empremta d’una tegula, que formaria part d’una tomba, la qual ja hauria estat excavada en l’anterior intervenció arqueològica (ARTIGUES, 2001) i l’altre seria l’aparició d’algunes restes òssies, trobades en un dels talls del sondeig. Ara bé, el gruix de la intervenció arqueològica va consistir en l’excavació d’una estructura funerària, formada per una llosa d’opus signinum, que actuava com a recobriment d’una tomba de tegula feta a doble vessant. A l’interior es va documentar un individu probablement adolescent, que es trobava en posició de decúbit supí i amb les mans situades sobre la pelvis. A més a més, cal destacar l’existència d’un petit aixovar, format per un braçalet de bronze que l’individu duia a l’avantbraç esquerre. Associat a aquesta estructura es va documentar material arqueològic datable entre finals del segle V i el segle IV d.C (ceràmica paleocristiana del segle V, ceràmica africana i una moneda de l’emperador Magnus Maximus, que datava a finals del segle IV d. C). I finalment, cobert per la tomba es va excavar un retall al terreny natural, de forma ovalada, que també contenia material ceràmic d’època romana.
Així doncs, es pot emmarcar aquesta troballa amb una necròpolis situada a la perifèria immediata de la ciutat, a la zona anomenada suburbium. I al voltant d’un eix, que presumiblement hauria estat l’antiga via entre Barcino i Montjuïc i que seria l’actual C/ Sant Pau.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

    Carrer de les Carretes

    El carrer és ja citat l'any 1383 en una escriptura, com a camí que va del monestir de Sant Pau al carrer del Pedró. Una ordenació de l'any 1583 estableix els arbitris que devien pagar els carros, carretes i corrues per transitar per la ciutat 'per raó que malmeten els empedrats'. El nom del carrer és, evidentment, d'origen popular, i molt antic.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
6 al 24 de novembre del 2000.
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Marta Fàbregas i Espadaler - Atics s.l
Motivació:
Instalació de la recollida pneumàtica.
Promotor/propietari:
Comsa

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "La cristianización del suburbium de Barcino". Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografia, usos, función. Monografía de Arqueología Cordobesa 18, Córdoba, pp. 363-396.
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona