Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Plaça Sant Just

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_95:
Plaça Sant Just
Pend: prop_151:
UTM X: 431303,00000 | UTM Y: 4581582,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica ha consistit en el control de l’obertura d’una rasa, la qual ha permès documentar un conjunt de restes òssies humanes, a uns 40 cm per sota del paviment actual, però totes elles sense connexió anatòmica. Les restes presenten un alt grau de fragmentació i representen un nombre mínim de dos individus, un d’ells adult i l’altre juvenil.
Sembla que aquestes restes correspondrien a enterraments, que amb tota seguretat estarien remoguts de fa anys per diferents obres de remodelació de la plaça i que originalment formarien part de la sagrera de l’església de Sant Just i Pastor, en ús des del segle IX i fins al segle XIX.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: Segle IX

    Reconstrucció de l'església de Sant Just i Pastor per part del rei franc Lluís el Piadós.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Ossera

Pend: prop_163:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Nivell B
Pend: prop_142:
Conjunt especial del sector de muralles romanes.

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
Del 16 al 19 de febrer de 2010
Pend: prop_115:
Seguiment
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Roger Molinas Amorós, Antequem
Pend: prop_118:
Construcció d'una rasa pel subministrament d'aigua
Pend: prop_119:
Societat General d'Aigües de Barcelona, s.a.

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2

Pend: Prop_bibliography:

  • MOLINAS AMORÓS, R., 2011. "Plaça de Sant Just", Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona 2010. Muhba, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona. p. 111.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona