Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Plaça Sant Cugat del Rec

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
30
Codi d'illa:
14227
Adreces:
Plaça Sant Cugat del Rec
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431439,00000 | UTM Y: 4582002,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

L’any 1962 amb la finalitat de poder documentar restes de l’antiga església de Sant Cugat del Rec, es varen fer una sèrie de cales a l’àrea de la sagristia de l’església del segle XVII, que posaren de manifest alguns dels seus fonaments.
La finalitat d’aquests treballs va consitir en la investigació d’aquest indret, en la qual es va fundar a l’any 1023 la capella consagrada a Sant Cugat. Segons la documentació s’especificà que la capella estava a tocar a la via romana i al Rec Comtal. Durant la Guerra Civil, l’any 1936, l’església i els seus materials varen ser utilitzats en altres obres de construcció. En aquest solar, afectat pels bombardejos, es varen abocar materials d’altres enderrocs que varen arribar a 1,50 m. de potència. Finalment, l’àrea terraplenada va quedar com una placeta oberta.
Per aquesta motivació es va realitzar una gran rasa longitudinal efectuada sota l’altar lateral que no va evidenciar construcció ni fonamentació.
De major interès va ser una altra rasa oberta en sentit longitudinal de la nau principal de l’església. Es va documentar un pou de secció circular, construït amb paret seca, excavat fins als 4,50 m. de profunditat entre les argiles vermelles compactes i tallant el torturà a 3,50 m. de fondària. En el rebliment del pou es varen documentar fragments de ceràmica vidrada catalana.
Al seu costat es va localitzar una fossa comú (fossar) amb capes alternants de restes humanes i terra. La ceràmica vidrada del fons i dues medalles, una amb el bust de Sant Carles Borromeu i una altra possiblement de Santa Caterina de Siena són del segle XVIII.
Tota l’àrea cap a llevant d’aquest fossar, formava la necròpolis parroquial, basada en foses de maçoneria rectangulars (2,45 m. x 0,80 m. x 0,90 m) amb inhumacions múltiples en caixes de fusta amb claus de bronze. Les medalles, rosaris, creus i fragments de ceràmica, daten aquestes sepultures en el segle XVIII.

Notícies històriques:

  • Tipus: Notícies / documents | Data: 1023

    Plaça de Sant Cugat

    Consagració de l'esglèsia de Sant Cugat del Rec

  • Tipus: Notícies / documents | Data: 1627

    Es refer de nou l'església de Sant Cugat del Rec.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Església

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Regular

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
1962
Tipus:
Sondeig
Tipus admin..:
Tipus actuació administrativa
Director / Autor:
Pere de Palol/Antonio Arribas
Motivació:
Documentació de l'església de Sant Cugat del Rec
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

  • GARRUT, J. M. , 1964.“Notas para la Crónica del Museo”, Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, núm. 6, Ajuntament de Barcelona – Museu d’Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 123-132.
  • UDINA MARTORELL, F. , 1967. “Campaña de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por el Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona en 1961 -1962”, Cuadernos de Arqueología e Historia, XI, Ajuntament de Barcelona – Museu d’Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 5-30.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona