Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Montjuïc

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Sants-Montjuïc
Codi de parcel·la:
1
Codi d'illa:
1
Adreces:
Passeig Santa Madrona 22
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 429441,00000 | UTM Y: 4580088,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Montjuïc

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

El mes de desembre de l'any 1971, durant les obres d'excavació dels fonaments d'una part del nou edifici del Museu Etnològic (situat prop de l'itinerari que seguia l'antic camí de València, aproximadament el passeig de Santa Madrona), es va documentar una tomba en caixa de tègula, de secció triangular, que fou destruïda parcialment per una màquina retroexcavadora. La tomba, orientada al nord amb una inclinació a l'oest, es trobava situada en un terreny argilós i va aparèixer a una profunditat, respecte al nivell del Museu Etnològic, de 2,20 metres. La tomba estava composta originàriament per un total de 6 tègules, de les quals 4 estaven in situ, i una cinquena estava molt fragmentada. No existí tègules al fons i els dos costats estaven coberts per dos fragments d'una àmfora. Aquests elements proporcionen a la tomba una llargària d' 1,60 metres. La fosa practicada per a col·locar el sepulcre havia estat reomplerta amb pedres, on, a més es va documentar un fons de doli.
Les restes òssies, tot i que es van trobar molt deteriorades i completament pulveritzades, sembla que podrien corrspondre a un individu mediterrànidic de crani dolicomorf, de sexe femení amb una edat que oscil·la entre els 16 i els 20 anys. A la tomba no es va detectar cap tipus d'aixovar. Les característiques de l'enterrament i la manca significativa d'aixovar indicarien, segons I. Rodà (1975, pàg. 63), que es tractaria d'una tomba de cronologia tardana, entre els segles V i VII dC. Junt amb aquesta tomba no es van trobar restes arqueològiques significatives, només un fragment d'opus signinum i restes de tègules.

Notícies històriques:

 • Tipus: Actuacions | Data: 1971-1972

  Isabel Rodà de Llanza

  Excavació d'urgència per part de l'antic Museu d'Història de la Ciutat.

 • Tipus: Referències orals | Data: 1971

  Augusto Panyella (Museu Etnològic)

  Informacions falicitades al Museu d'Història de la Ciutat.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Aïllat / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
Tipus:
Tipus d'actuació
Tipus admin..:
Tipus actuació administrativa
Director / Autor:
Motivació:
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

 • ANÒNIM., 1971. La Vanguardia Española, 16 de desembre, Barcelona.
 • DE LA VEGA GÓMEZ, J., 1977. "Documents per a la carta arqueològica del Pla de Barcelona", Butlletí Mediterrania 10, Barcelona, pp. 9-44.
 • RIU, E., 1982. "Esment i especulacions sobre els enterraments alt-medievals barcelonins", I Congrés d'Història del Pla de Barcelona, Barcelona, pp. 129-141.
 • RIU, E., 1984. "D'algunes formes de terrissa alt-medieval barcelonina", Acta Mediaevalia, 2, Universitat de Barcelona, Barcelona, pp. 29-48.
 • RODÀ, I., 1975. "Notas arqueológicas: Una tumba de "tegulae" en Montjuich", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 57-68.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona