Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Turó de la Rovira

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Horta-Guinardó
Codi de parcel·la:
30
Codi d'illa:
1576
Adreces:
Carrer Marià Labèrnia
Carrer Mühlberg
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430258,00000 | UTM Y: 4585670,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Turó de la Rovira

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

A mitjans de 1931, sota el patrocini de l'Institut d'Estudis Catalans i sota la direcció de J. Colominas i Roca, del Servei d'Investigacions Arqueològiques de la Generalitat, es van realitzar els primers reconeixements en el Turó de la Rovira. Es documentà l'existència d'un conjunt de sitges (44 en total) pertanyents a un hàbitat ibèric. A l'any 1932 es realitza una excavació extensiva de tota la superfície superior de l'elevació.
El poblat es trobava ubicat a la plana superior del turó, delimitat per una muralla que seguia els límits que li marcava el terreny. Aquesta construcció estava feta amb pedres sense tallar i lligades en sec, documentat s'hi dues torres circulars, d'igual tècnica constructiva, fetes en un moment posterior a la muralla, en algunes zones es localitzà un doble parament. Es va confirmar la presència del poblat ibèric, on es va recollir un conjunt de materials molt fragmentats procedents del vessant sud, que abasten una cronologia dels segle VII-IV aC.

Notícies històriques:

 • Tipus: Notícies / documents | Data: Inicis del segle XX

  Publicació a la Carta Arqueològica de Barcelona de l'any 1945

  Notícies de l'existència d'un poblat ibèric.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Poblat

Cronologia inicial:
Preurbà / Protohistòria / Ferro-ibèric antic. 800 - 450 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Protohistòria / Ferro-ibèric ple. 450 - 200 a.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Preurbà / Protohistòria / Ferro-ibèric antic. 800 - 450 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Protohistòria / Ferro-ibèric ple. 450 - 200 a.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Sense control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Programada
Director / Autor:
Josep Colominas i Roca (Institut d'Estudis Catalans)
Motivació:
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

 • ALBERCH, R. (dir)., 1997. Els barris de Barcelona: Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris III, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
 • ALMAGRO, M.; SERRA RÀFOLS, J.; COLOMINAS, J., 1945. "Carta Arqueológica de España: Barcelona", Archivo Español de Arqueología XX, C.S.I.C - Instituto Diego Velázquez, Madrid.
 • DANÉS TORRES, J., 1931. "La Muntanya Pelada de Barcelona. Una dada sobre el poblament ibèric", El Matí, 14 de novembre, Barcelona.
 • DE LA VEGA GÓMEZ, J., 1977. "Documents per a la carta arqueològica del Pla de Barcelona", Butlletí Mediterrania 10, Barcelona, pp. 9-44.
 • DURAN I SANPERE, A., 1948. "La arqueología del territorio de Barcelona", Barcelona. Divulgación Histórica V, Ed. Aymà, Barcelona, pp. 253-256.
 • DURAN I SANPERE, A., 1972. "Les exploracions arqueològiques entre els anys 1920 i 1959", Barcelona i la seva història. La formació d'una gran ciutat 1, Documents de Cultura, Ed. Curial, Barcelona, pp. 23-64.
 • GRANADOS GARCÍA, J. O., 1977. "Cerámicas de barniz negro procedentes del poblado layetano del Turó de la Rovira (Barcelona)", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, XVII, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 100-116.
 • GRANADOS GARCÍA, J. O., 1977. "El poblado layetano del Turó de la Rovira. En torno al iberismo en el Llano de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, XVII, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 33-45.
 • GRANADOS GARCÍA, J. O., 1978. "Barcelona, de la Prehistoria a la Romanización", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, XXI, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 12-15.
 • GRANADOS GARCÍA, J. O., 1973. El poblado prerromano del Turó de La Rovira, Tesi de Llicenciatura, Universitat de Barcelona, Barcelona.
 • NAVARRA, S., 1932. "Nuevos hallazgos arqueológicos. Un poblado ibérico en Barcelona (Turó de la Rovira)", Barcelona Atracción, 253, Barcelona, pp. 204-206.
 • SANMARTÍ, J., 1991. "Els primers pobladors del Pla, Història de Barcelona" 1, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, pp. 107-137.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona