Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Anníbal

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Sants-Montjuïc
Adreces:
Carrer Anníbal
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 429990,00000 | UTM Y: 4580350,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Carrer Anníbal

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

El jaciment arqueològic està situat a la confluència del carrer Margarit i el carrer Anníbal, en el barri del Poble Sec dins del districte de Sants-Montjuïc.
La zona està quasi completament urbanitzada, corresponent a la part més septentrional de la muntanya de Montjuïc.
Durant les obres constructives d'urbanització del carrer d'Anníbal per a permetre la continuació del passeig de l'Exposició, a finals del mes de novembre de l'any 1988, es va documentar una estructura circular. Concretament la troballa es situa a la part baixa d'un talús molt pronunciat, a la cantonada del carrer d'Anníbal i el carrer Margarit, i a 32 metres sobre el nivell del mar.
La intervenció arqueològica va consistir en la documentació de l'estructura, que un cop excavada, es va poder comprovar que es tractava d'una petita porció d'una estructura circular, de fons pla i amb les parets convergents cap a la part superior, recordant més la forma d'una sitja que no pas la d'un fons de cabana. El seu deficient estat de conservació impedeix, però, afinar més la seva funcionalitat.
La possible sitja va ser excavada en les argiles naturals de l'indret, i actualment es troba coberta per una potent capa de sediments moderns, que arriba a superar els 7 metres de potència.
Es documentaren 4 estrats, els tres superiors aportaven un conjunt de restes força heterogeni, amb presència majoritària de materials arqueològics atribuïbles al Bronze Final, però també amb ceràmiques pertanyents a un moment més antic i, fins i tot, a un moment avançat de la cultura ibèrica.
L'últim estrat documentat correspon a un nivell arqueològic format per carbons i cendres, amb alguna pedra (gresos de Montjuïc) i material arqueològic tant ceràmic com lític, així com una mostra de restes de fauna, que permet datar l'inici de la colmatació de la 'sitja' en ple Bronze Final.
L'aparició de la sitja isolada ens marcaria la possibilitat de més estructures a l'indret, però no s'han documentat més restes arqueològiques. Aquesta zona es troba quasi urbanitzada, però a l'igual que va aparèixer al carrer Anníbal la sitja, no es pot descartar la possible existència de més restes arqueològiques.

En imatges


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / Final. 1100 - 800 a.C.
Cronologia final:
Cronologia

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Desconegut

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
Tipus:
Tipus d'actuació
Tipus admin..:
Urgència
Director / Autor:
Ferran Puig / Josep Oriol Granados
Motivació:
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

  • PUIG VERDAGUER, F., 1989. "Jaciment del Bronze Final al carrer Annibal", Montjuïc a la Barcelona antiga, Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona.
  • SANMARTÍ, J., 1991. "Els primers pobladors del Pla, Història de Barcelona" 1, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, pp. 107-137.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona