Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Ample 1

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
18
Codi d'illa:
13135
Adreces:
Carrer Ample 1
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431294,00000 | UTM Y: 4581144,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia exhaurida

Descripció:

L’excavació del solar va venir motivada per les obres de rehabilitació de l’edifici que contemplaven una planta subterrània. La intervenció va permetre documentar diverses fases històriques que són les següents:
Època fundacional de Barcino (inicis del segle I d.c.): es va documentar les restes d’uns murs amb un paviment de terra piconada associat, una canalització i una sitja. Es tractaria d’estructures que podrien estar relacionades, degut a la seva proximitat amb la línia de mar, amb activitats marítimes.
Segle II: s’amortitzen les estructures anteriors i es documenta una fase molt activa que deixa restes a tot el solar: murs, clavegueres i paviments d’pous signinum, que es poden asociar a construccions del suburbium. Després de la seva amortització, l’espai s’usa com a zona d’abocador, localitzant diverses fosses que contenen una important quantitat de material (ceràmica de luxe, pintures murals, llànties i fauna).
Finals del segle II – segle IV: la zona té ús de necròpolis i es localitzen 25 enterraments, en fossa simple, caixa i/o coberta de tègules, o reaprofitant estructures anteriors, com per exemple una claveguera. Únicament un enterrament disposa d’eixovar i es tracta d’una gerra.
Finals del segle XIII: es documenta un forn.
Segle XV: Es documenten un seguit d’estructures de poca entitat que es relacionen amb l’ús de l’espai com a zona d’horts.
Segle XIX: L’edifici que es trobava dempeus en el moment de la intervenció data d’aquesta època, la construcció del qual elimina totes les restes que hi podrien haver hagut d’època moderna.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Paviment

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Paviment

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Canalització

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Fossa

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Indústria / Forn

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
Agost del 2007 - març del 2008
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
David Prida Trujillo, Arqueocat, s.l.
Motivació:
Rehabilitació integral de l'edifici.
Promotor/propietari:
Duques de Bergara, s.a.

Documentació

Bibliografia:

  • PRIDA TRUJILLO, D. , 2010. "Carrer Ample, 1", Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona 2008. Muhba, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona. p.22-23.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona