Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Plaça Llana 23

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
3
Codi d'illa:
14194
Adreces:
Plaça Llana 23
Carrer Civader 3
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431372,00000 | UTM Y: 4581790,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Sense rebaix del subsòl

Descripció:

La finca es localitza al barri de la Ribera, i delimita amb els carrers Pou de la Cadena (nord), Princesa (est), Civader (sud) i plaça de la Llana (oest). La seva façana principal (pl. Llana, 23) presenta sis nivells d’alçat (pb + ent + 4p) amb tres obertures en cadascun d’ells (exeptuant la planta baixa) i terrat transitable.

Les primeres referències documentals versen sobre la transmissió, agrupació i segregació de la propietat entre els segles XIII i XIX.

SEGLES XIII-XV
Les notícies històriques sobre la finca són força antigues i remunten a la segona meitat del segle XIII, quan Barcelona s’havia fortificat amb les primeres muralles medievals. En relació, les fonts documentals adverteixen de la preexistència d’una botiga (~1278), a més d’una casa senyorial (segle XIV); ambdós propietat de la Pia Almoina. Posteriorment, els edificis van passar a mans de Bartomeu Alzina (o Olzina). Aquest va establir-hi l’Hostal de Sant Pere als volts del segle XV.
D’aquest període són:
-La paret del costat sud-oest de la finca (1484)
-L’arc de la mitgera oriental
-Els elements estructurals (brancals, pilastres…) de la mitgera septentrional de l’entresòl i segon pis.

SEGLES XVI-XVII
L’antic Hostal de Sant Pere va deixar de funcionar a inicis del segle XVI. En aquest temps, els edificis van ser objecte d’una redistribució espaial interna (divisió i segregació dels diferents àmbits). Pere Joan Grimosachs, aleshores propietari de la finca, va endegar obres de reformes cap al 1549.

1715-1797
La configuració parcel•lària actual va produir-se a inicis del segle XVIII. Les antigues cases de la família Grimosachs amenaçaven ruïna com a conseqüència dels estralls de la guerra de Successió. El 1715 Jerònima de Masdeu i Grimosachs va dividir la propietat en tres conjunts edilicis diferents, i va establir un d’ells al batifullers Miquel Mas. Poc després, el 1717, aquest va cedir part de la seva propietat a Jaume Nualart (pl. de la Llana, 23). Aleshores, Nualart va reedificar l’edifici preexistent. Tanmateix, l’edifici suara citat no formava part de la propietat veïna fins el 1773 (c/ Civader, 3). D’altra banda, els documents apunten diferents reformes entre els anys 1736 i 1797.
D’aquest període són:
-L’arranjament general de la façana.
-L’esgrafiat de la façana del carrer Civader.

1824-1873
La fesomia actual de l’edifici data del segle XIX. Efectivament, Josep Serra, aleshores propietari de la finca, va sol•licitar permís per a realitzar obres de millora l’any 1825 (sobretot a nivell de façana).
D’aquest període són:
-El revestiment de la façana plaça de la Llana.
-Els forjats.
-La caixa d’escala.

Es tracta d’una construcció senzilla i funcional, fruit d’un tipus arquitectònic comú a la Barcelona decimonònica. No obstant això, hi ha elements que excel•leixen per damunt d’altres com, per exemple, els esgrafiats florals i geomètrics del carrer Civader, les estructures metàl•liques de pilars i jàsseres de la planta baixa, i les estructures medievals de les mitgeres sud-oest i oriental de la finca.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

    Plaça de la Llana

    Es té constància que la plaça tenia ja aquest nom l'any 1513. Antigament hi existí el mercat públic de llanes.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Museitzat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
2000
Tipus:
Documentació / Estudi històric
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Francesc Caballé / Reinald Gonzàlez / Núria Nolasco - Veclus, S.L.
Motivació:
Rehabilitació
Promotor/propietari:
Foment Ciutat Vella, S.A./ Barcelona
Data:
2000
Tipus:
Documentació / Estudi històric
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Motivació:
Rehabilitació
Promotor/propietari:
Foment Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona