Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Can Gomis

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Gràcia
Codi de parcel·la:
39
Adreces:
Plaça Alfons Carles Comín
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 427983,00000 | UTM Y: 4585248,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Can Gomis

Resultats: Positius. Sense rebaix del subsòl

Descripció:

Sembla que a inicis de l’any 1962 es localitzà, al número 8 de la plaça Alfons Carles Comín, un enterrament infantil en tègula, portant una de les tègules la inscripció L.HER.OP.
Molt a prop va aparèixer una altra sepultura molt malmesa, amb restes òssies i claus. Així, és possible que totes dues tombes formessin part d’una necròpolis d’atribució cronològica tardorromana. Les sepultures estaven orientades a l’est i es troben a prop de la vil•la romana apareguda l’any 1956.

Notícies històriques:

 • Tipus: Actuacions d'investigadors i estudiosos | Data: 1954

  Llibert Piera Fibla

  Notícia del descobriment


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
1962
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Urgència
Director / Autor:
J. de C. Serra Ràfols / Ll. Piera Fibla
Motivació:
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

 • DE LA VEGA GÓMEZ, J., 1977. "Documents per a la carta arqueològica del Pla de Barcelona", Butlletí Mediterrania 10, Barcelona, pp. 9-44.
 • GRANADOS GARCIA, J. O., 1984. "Los primeros pobladores del Pla", I Congrés d'Història del Pla de Barcelona, Institut Municipal d'Història, La Magrana, Barcelona, pp. 67-82.
 • MAÑÉ SABAT, A., 2003. "La vil·la romana de Can Gomis (Barcelona, Barcelonès)", Butlletí del Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, VI, Institut d'Estudis de la Natura, Barcelona.
 • PIERA FIBLA, Ll. , 1993. “Resultats de les prospeccions a diversos jaciments ibèrics i romans de Catalunya”, Empúries. Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, vol. 48-50, II, Ricard Batista i Noguera (dir.), Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 206-211.
 • PIERA FIBLA, Ll., 1962. Cordada 79, Barcelona.
 • PIERA FIBLA, Ll., 1962. "Can Gomis. Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares", Ampurias. Revista de Arqueología, Prehistoria y Etnología XXIV, Barcelona, pp. 283-284.
 • PIERA FIBLA, Ll., 1962. "Troballes d'un sepulcre romà a Can Gomis", Noticiario del "Club Excursionista de Gràcia", abril, Barcelona, pp. 52-55.
 • RODÀ, I., 1977. "La dispersión del poblamiento en el término de Barcelona en la época anterromana", Cuadernos de Arqueologia e Historia de la Ciudad, XVII, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 47-92.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona