Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Sadurní 3

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
28
Pend: prop_149:
7134
Pend: prop_95:
Carrer Sadurní 3
Pend: prop_151:
UTM X: 430603,00000 | UTM Y: 4581187,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Sense rebaix del subsòl

Pend: prop_34:

La finca objecte d’estudi es localitzava al barri del Raval de Barcelona, i delimitava amb els carrers Sant Rafael (nord), Sant Josep Oriol (sud), Sadurní (est) i Robadors (oest). Les primeres referències documentals versen sobre la transmissió de la propietat al llarg del segle XVIII. Joan Carrió, aleshores propietari de la finca, va sol•licitar permís per a construir un edifici d’habitatges cap al 1838, sota la direcció del mestre d’obres Jaume Batlle. A poc després, el 1861, s’hi va addicionar un quart pis, mitjançat la traça de Felip Ubach. La seva façana principal presentava cinc nivells d’alçat (pb + 4p) amb tres obertures en cadascun d’ells.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
2001
Pend: prop_115:
Documentació / Estudi històric
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Francesc Caballé / Reinald Gonzàlez – Veclus, S.L.
Pend: prop_118:
Enderroc
Pend: prop_119:
Foment Ciutat Vella, S.A./ Barcelona
Pend: prop_114:
2001
Pend: prop_115:
Desmuntatge / Enderroc
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Pend: prop_118:
Enderroc
Pend: prop_119:
Foment Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona