Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Casa de la Misericòrdia

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
47
Codi d'illa:
5192
Adreces:
carrer d' Elisabets 8
carrer de les Ramelleres 17-17b
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430445,00000 | UTM Y: 4581699,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Casa de la Misericòrdia

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció consistí en el seguiment de les obres relacionades amb el projecte de la instal•lació de la nova xarxa de clavegueram de l’escola Labouré i l’excavació d’un fossat per a la instal•lació d’un ascensor.
En el sector del pati de Sant Rafael es documentaren sistemes de desguassos i clavegueram que formaven part de l’antiga Casa Provincial de la Maternitat i d’Expòsits (segle XIX).
En aquest sector també es localitzà un forn de planta rectangular i grans dimensions (segles XVI-XVII) que no fou excavat per raons de seguretat, però del qual es pogué documentar part de la graella i tres parets.
A l’interior de la casa de la Misericòrdia es localitzaren nous desguassos i clavegueres, un pou, una sitja de grans dimensions i una galeria. Les clavegueres i desguassos daten d’època moderna, segurament del moment de construcció de l’edifici d’allotjament de les hospicianes.
El pou, però, en funció dels materials recuperats, és anterior i data el segle XVII o principis del segle XVIII. La sitja, que no va ser exhaurida, continua materials dels segles XIV-XVI i XVII-XVIII. Finalment la galeria, que havia quedat afectada per la sitja, tampoc no fou excavada per motius de seguretats.
Al sector de la casa de la Misericòrdia que dona al carrer d’Elisabets 8 s’obrí el fossat d’un ascensor. En aquest sector destaca un mur de pedra escairada amb morter de calç de color beix anterior a la construcció de l’actual edifici (mitjan del segle XIX).
Així, sembla que tots els indicis porten a pensar que les estructures documentades corresponents a època moderna (segles XVI-XVII), es podrien relacionar amb un sector productiu de tallers de ceràmica localitzat en intervencions arqueològiques precedents als carrers de Montalegre, de les Ramalleres i dels Tallers, i que vinculen la documentació d’aquest tipus d’estructures a una zona de producció industrial.

Notícies històriques:

  • Tipus: Notícies / documents | Data: 1581

    S'inicia la construcció de la Casa de la Misericòrdia a la zona de l'edifici del prior.

  • Tipus: Notícies / documents | Data: 1776

    Construcció de la infermeria.

  • Tipus: Notícies / documents | Data: 1788

    Construcció de l'allotjament per a les dones hospicianes.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Convent

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Cronologia inicial:
Cronologia
Cronologia final:
Cronologia

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Conjunt històric
Data Declaració:
23-03-1993
Núm. BOE:
07-05-1993
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51- 0007141 - 00000
Comentari:
Convent dels Àngels
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
30 de juliol-16 d'agost / 20 d'agost-5 de setembre de 2013.
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Maria Pujals Bultó - Arkpadoc, SC
Motivació:
Excavació de rases de clavegueram i un fossat per a un ascensor.
Promotor/propietari:
Fundació casa de la Misericòrdia.

Documentació

Bibliografia:

  • PUJALS BULTÓ, M., 2015. “Casa de la Misericòrdia”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2013, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, p. 42-43

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona