Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Caserna de Sant Pau del Camp

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
13
Codi d'illa:
6112
Adreces:
Carrer Sant Pau 92
Carrer Riereta
Carrer Santa Elena
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430523,00000 | UTM Y: 4580957,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Caserna de Sant Pau del Camp

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica efectuada al núm. 92 del carrer Sant Pau vingué motivada per la construcció d’una nova caserna de la Guàrdia Civil, la qual suposava l’enderroc de l’edifici que hi havia construït i el rebaix del subsòl. El rebaix a la zona central del solar va deixar al descobert testimonis d’enterraments romans en tombes de tegulae. Això va comportar la paralització de les obres per part del Servei d’Arqueologia del MHCB i es va procedir a realitzar una prospecció del solar per tal d’establir les zones arqueològiques i projectar l’excavació arqueològica pròpiament dita. El treball comportava amb la realització de diferents cales de sondeig per tal de delimitar l’àrea funerària romana i a la vegada localitzar les restes d’un possible jaciment prehistòric. En total es van practicar unes 14 cales que mesuraven 1,5 x 1,5 m. a excepció d’una (cala 10) que es va rebaixar una àrea de 3 x 3 m. Tres d’elles es van obrir a la façana del carrer de la Riereta; cinc més a la façana del carrer de Santa Elena i sis en l’àrea central. Els resultats van ser positius tan pel que fa referència a la delimitació de la necròpolis romana (uns 100 m² en els quals es van localitzar unes 34 tombes d'inhumació) com a la localització del jaciment prehistòric (que ocupava uns 900 m², situant-se aquest a la meitat nord-est del solar) el qual proporcionaria restes tant de l'edat del bronze com del Neolític. Aquesta intervenció va donar peu a una excavació en extensió a posteriori.

Notícies històriques:

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  Carrer de la Riereta

  El carrer era antigament una torrentera.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1839

  Fàbrica Muntadas 'La España Industrial'

  La família Muntadas crea la societat “Pablo Muntadas y Hermanos” i agrupa aquests establiments en una nova seu a les immediacions dels carrers Santa Elena i Riereta, sota la direcció de l’arquitecte Joan Vilà i Geliu.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / Antic. 2100 - 1500 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / Mig. 1500 - 1100 a.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Neolític / Antic 5500 - 4000 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Prehistòria / Neolític / Mig. 4000 - 3300/3200 a.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
Maig 1990
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Mònica Blasco i Arasanz
Motivació:
Construcció de la nova caserna de la Guàrdia Civil
Promotor/propietari:
Direcció General de la Guàrdia Civil

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

 • ALBIZURI, S.; NADAL, J., 1993. "Resultats de l’estudi arqueozoològic del jaciment Caserna de Sant Pau (Barcelona)", Pyrenae: revista de prehistòria i antiguitat de la Mediterrània Occidental, 24, Institut d’Arqueologia i Prehistòria, Barcelona, pp. 79-85.
 • ANFRUNS, ,J; OMS, J.I.; PÉREZ-PÉREZ, A. , 1996 “La dentición de la población neolítica de Catalunya: caracteres métricos y su significación evolutiva” . I Congres del Neolític a la Península Ibèrica. Rubricatum, Revista del Museu de Gavà, 1, Vol.2. p. 571-579.
 • ANFRUNS, J.; MAJÓ, T.; OMS, J. I., 1991. "Estudio preliminar de los restos humanos neolíticos procedentes del yacimiento de la calle Sant Pau (Barcelona)", Nuevas Perspectivas en Antropología, Granada, pp. 43-51.
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "La cristianización del suburbium de Barcino". Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografia, usos, función. Monografía de Arqueología Cordobesa 18, Córdoba, pp. 363-396.
 • BOFILL, M.; CLOP. X.; MOLIST, M., 2008. "Utillatge macrolític en els nivells neolítics de l’assentament de la caserna de Sant Pau", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 04, MHCB, Barcelona, pp. 48-56.
 • BORRELL TENA, F., 2008. "La indústria lítica tallada del jaciment neolític de la caserna de Sant Pau", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 04, MHCB, Barcelona, pp. 36-45.
 • BORRELL, F.; BOSCH, J., 2012."Las minas de variscita de Gavà (Barcelona) y las redes de circulación en el Neolítico”, Congrés Internacional Xarxes al Neolític. Circulació i intercanvi de matèries, productes i idees a la Mediterrània occidental (VII-III mi•lenni aC). Rubricatum. Revista del Museu de Gavà, 5, pp.315-322 Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural, Ajuntament de Gavà.
 • COLOMINAS, L.; LLADÓ, E.; SAÑA, M.; TORNERO, C., 2008. "La gestió dels recursos animals durant les ocupacions de l’assentament de la caserna de Sant Pau", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 04, MHCB, Barcelona, pp. 57-63.
 • ESTEBARANZ, F. et alii., 2008. "Anàlisi antropològica de les restes neolítiques de la caserna de Sant Pau (biometria, dentició, ADNA i microestriació dentària)", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 04, MHCB, Barcelona, pp. 76-87
 • ESTRADA, A.; NADAL, J., 2008. "Estudi de les restes malacofaunístiques del jaciment de la caserna de Sant Pau (nivells neolítics)", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 04, MHCB, Barcelona, pp. 64-69.
 • GIBAJA BAO, J. F., 2008. "La funció de l’utillatge lític tallat documentat al jaciment neolític de la caserna de Sant Pau", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 04, MHCB, Barcelona, pp. 46-47.
 • GÓMEZ, A.; GUERRERO, E.; CLOP, X.; BOSCH, J. MOLIST, M., 2008. "Estudi de la ceràmica neolítica del jaciment de la caserna de Sant Pau", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 04, MHCB, Barcelona, pp. 25-35.
 • GRANADOS GARCÍA, J.O.; PUIG, F.; FARRÉ, R., 1993. "La intervenció arqueològica a Sant Pau del Camp: un nou jaciment prehistòric al Pla de Barcelona", Tribuna d’Arqueologia (1991-1992), Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 27-38.
 • LAORDEN, V. de; PRADA, J. L.; MONSEÑÉ, F. J. M.; SERRA, J., 1993. "L’estudi geològic del solar de la Caserna de Sant Pau", Tribuna d’Arqueologia 1991-1992, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 33-35.
 • MOLIST, M. , 2005."Emmagatzematge i consum dels aliments”, Història Agrària dels Països Catalans, (coord. E. Guitart),Volum 1 (coord. J. Guitart), pp. 165-178. Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Universitats dels Països Catalans. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona,
 • MOLIST, M., 2009. "Prehistòria del pla de Barcelona", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 05, MuHBa, Barcelona, pp.217-230
 • MOLIST, M., 2006, "El jaciment de Sant Pau del Camp" , Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 02, MHCB, Barcelona, pp. 180 - 181.
 • MOLIST, M. , 2005. "El marc històric del desenvolupament de les primeres societats agrícoles”, Història Agrària dels Països Catalans, (dtor E. Guitart),Volum 1 (coord. J. Guitart), pp. 115-132. Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Universitats dels Països Catalans. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona,
 • MOLIST, M. et alii , 2012. "La caserna de Sant Pau del Camp (Barcelona): Una aproximació als models de circulació de productes e idees en un context funerari postcardial”, Congrés Internacional Xarxes al Neolític. Circulació i intercanvi de matèries, productes i idees a la Mediterrània occidental (VII-III mi•lenni aC). Rubricatum. Revista del Museu de Gavà, 5, pp.449-458, Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural, Ajuntament de Gavà.
 • MOLIST, M.; VICENTE, O.; FARRÉ, R., 2008. "El jaciment de la caserna de Sant Pau del Camp: aproximació a la caracterització d’un assentament del neolític antic", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 04, MHCB, Barcelona, pp. 13-24.
 • MORALES, J.I; OMS, F.X. , 2012."Las últimas evidencias mesolíticas del Ne Peninsular y el vacío Pre-Neolítico”, Congrés Internacional Xarxes al Neolític. Circulació i intercanvi de matèries, productes i idees a la Mediterrània occidental (VII-III mi•lenni aC). Rubricatum. Revista del Museu de Gavà, 5, pp.35-41. Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural, Ajuntament de Gavà.
 • SANPERE I MIQUEL, S., 1890. Topografia antigua de Barcelona. La rodalia de Corbera. Barcelona.
 • VIGUÉ, J. , 1974. El monestir romànic de Sant Pau del Camp. Artestudi Edicions, Barcelona

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona