Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Reina Amàlia 38

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
6
Codi d'illa:
4106
Adreces:
carrer de la Reina Amàlia 38-38b
carrer de Sant Pau 118.
carrer de les Flors 2
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430459,00000 | UTM Y: 4580839,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Carrer Reina Amàlia 38

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció va basar-se en l’obertura de quatre sondejos que cobrissin la major part de l’espai o superfície, tenint com a guia el sondeig previ realitzat a la fase anterior, l’any 2009, on s’havien localitzat restes d’estructures i nivells prehistòrics.
Les troballes més significatives es documentaren al soterrani, amb documentació d’una seqüència d’ocupació neolítica.
Es van documentar cinc estructures –tres de positives i dos negatives-, cobertes o amortitzades per un nivell amb una concentració de materials significativa.
Entre els materials aparegueren elements prou significatius per atorgar datacions concloents, entre ells un fragments atorgables al neolític postcardial (ceràmiques tipus Molinot), al neolític mitjà ( tipus Montboló), i a la fase de transició entre el neolític antic evolucionat i el neolític mitjà (decoracions amb bigotis).
Les estructures positives documentades als sondejos semblen que serien una sola estructura relacionada amb la combustió. Comptaven amb una sèrie de variables com és la disposició d’una negativa ovalada o allargada, la termoalteració de les pedres que omplen l’estructura, les parets rubefactades, però sobretot la base o jaç de cendres i carbons que en aquest cas eren grans fragments de fustes carbonitzades que formaven part de la base calorífica de l’estructura.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Altres

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Neolític / Mig. 4000 - 3300/3200 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Prehistòria / Neolític / Mig. 4000 - 3300/3200 a.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
Novembre de 2013-març de 2014
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Javier González Muñoz- Global CHM, SL
Motivació:
Construcció d'un edifici de nova planta
Promotor/propietari:
REGESA (Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA)

Documentació

Bibliografia:

  • GONZÁLEZ MUÑOZ, J.; HARZBECHER, K., 2015. “ Carrer de la Reina Amàlia, 38-38b. Carrer de Sant Pau, 118. Carrer de les Flors,2”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2013, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 116-119.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona