Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Bonsuccés 8

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_149:
6195
Pend: prop_95:
Carrer Bonsuccés 8
Pend: prop_151:
UTM X: 430612,00000 | UTM Y: 4581763,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Sense rebaix del subsòl

Pend: prop_34:

Jaume Fanalt, aleshores propietari de la finca, va sol·licitar permís per a construir un edifici l'any 1840, sota la direcció del mestre d'obres Ignasi Serrallach. La seva façana principal presentava cinc nivells d'alçat (pb + ent + 3p) amb dues obertures en cadascun d'ells.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 01/01/1900

    Plaça del Bonsuccés

    Per l'església de la Mare de Déu del Bon Succés, amb el convent annex, abans dels religiosos servites establerts a Barcelona l'any 1576, que van edificar el convent i l'església el 1635. El 1835 passà a quarter d'invàlids, després a hospital militar i també fou caserna d'infanteria.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Pend: prop_164:
Desconeguda

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Desconegut

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
1988
Pend: prop_115:
Documentació / Estudi històric
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Pend: prop_118:
Ciutat Construïda. Programa de documentació del patrimoni construït del Raval.
Pend: prop_119:
Ajuntament de Barcelona - Promoció Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona